česky  english 

rozšířené vyhledávání

Rada OSN pro lidská práva

Rada OSN pro lidská práva je hlavním mezivládním orgánem OSN v lidskoprávní oblasti. Cílem Rady je posilování a podpora lidských práv a základních svobod po celém světě.

Rada vznikla v roce 2006, kdy navázala na práci zrušené Komise OSN pro lidská práva. Byla vytvořena za účelem posílení lidskoprávního pilíře OSN. Jejím ustavujícím dokumentem je rezoluce Valného shromážděním OSN 60/251 z roku 2006. První zasedání Rady se uskutečnilo v červnu 2006. Skládá se ze 47 států OSN volených Valným shromážděním OSN na 3 roky. Každý stát může být členem Rady maximálně dvě po sobě jdoucí období. Rada se schází pravidelně třikrát ročně (v březnu, červnu a září). Může zasedat také mimořádně podle potřeby, obvykle v reakci na akutní lidskoprávní krize ve světě. Během zasedání projednává situace v konkrétních státech i témata týkající se všech zemí. Úkolem Rady je řešit porušování lidských práv po celém světě a předcházet jejich porušování. Rada rovněž dává doporučení pro rozvoj mezinárodního práva a má na starosti Univerzální periodický přezkum (Universal Periodic Review).

Česká republika je nyní členským státem v Radě OSN pro lidská práva do konce roku 2023. Předtím byla členem Rady v prvním roce jejího fungování (2006–2007), v letech 2011-2014 a 2019-2021. Během svého členství, a rovněž i v období kdy má status pozorovatele, aktivně vystupuje a zapojuje se do vyjednávání rezolucí. Na zasedáních Rady v září 2013, 2014 a 2018 ČR předložila návrhy rezoluce k rovné politické a veřejné participaci, které byly přijaty konsensem a podporovány vysokým počtem států. V roce 2022 a 2019 úspěšně prosadila ve spolupráci s dalšími státy rezoluce ke svobodám shromažďování a sdružování. ČR kandiduje do Rady opět v roce 2024.

 

ČR na 50. zasedání Rady OSN pro lidská práva

hrc_1

Od 13. června do 8. července proběhlo 50. zasedání Rady OSN pro lidská práva. více ►

ČR v roli člena Rady OSN pro lidská práva na zvláštním zasedání k Ukrajině

thumb

Hned dva dny po svém zvolení do Rady OSN pro lidská práva se Česká republika zúčastnila zvláštního zasedání Rady k situaci lidských práv na Ukrajině v kontextu ruské agrese. Zasedání konané dne 12. května 2022 bylo svoláno na žádost Ukrajiny a… více ►

ČR zvolena do Rady OSN pro lidská práva

hr_1

ČR byla 10. května zvolena do Rady OSN pro lidská práva poté, co došlo v dubnu 2022 k mimořádnému uvolnění místa ve Východoevropské regionální skupině. více ►

Stálá mise podpořila akci na okraj 49. zasedání RLP - Women in Tech

thumb

Stálá mise ČR v Ženevě dne 8. března 2022 podpořila akci na okraj 49. zasedání Rady OSN pro lidská práva věnovanou tématu zapojení žen do technologického světa práce. Akci organizovala Stále mise Izraele při příležitosti Mezinárodního dne žen. V… více ►

ČR podpoří akci k zapojování žen do technologického světa

thumb

Dne 8. března od 15 hodin se uskuteční on-line diskuze o zapojování žen do technologického světa. Mezi vystupujícími bude Olga Maximová z české organizace Czechitas. více ►