česky  english 

rozšířené vyhledávání

Rada OSN pro lidská práva

Rada OSN pro lidská práva je hlavním mezivládním orgánem OSN v lidskoprávní oblasti. Cílem Rady je posilování a podpora lidských práv a základních svobod po celém světě.

Rada vznikla v roce 2006, kdy navázala na práci zrušené Komise OSN pro lidská práva. Byla vytvořena za účelem posílení lidskoprávního pilíře OSN. Jejím ustavujícím dokumentem je rezoluce Valného shromážděním OSN 60/251 z roku 2006. První zasedání Rady se uskutečnilo v červnu 2006. Skládá se ze 47 států OSN volených Valným shromážděním OSN na 3 roky. Každý stát může být členem Rady maximálně dvě po sobě jdoucí období. Rada se schází pravidelně třikrát ročně (v březnu, červnu a září). Může zasedat také mimořádně podle potřeby, obvykle v reakci na akutní lidskoprávní krize ve světě. Během zasedání projednává situace v konkrétních státech i témata týkající se všech zemí. Úkolem Rady je řešit porušování lidských práv po celém světě a předcházet jejich porušování. Rada rovněž dává doporučení pro rozvoj mezinárodního práva a má na starosti Univerzální periodický přezkum (Universal Periodic Review).

Česká republika je nyní členským státem v Radě OSN pro lidská práva do konce roku 2023. Předtím byla členem Rady v prvním roce jejího fungování (2006–2007), v letech 2011-2014 a 2019-2021. Během svého členství, a rovněž i v období kdy má status pozorovatele, aktivně vystupuje a zapojuje se do vyjednávání rezolucí. Na zasedáních Rady v září 2013, 2014 a 2018 ČR předložila návrhy rezoluce k rovné politické a veřejné participaci, které byly přijaty konsensem a podporovány vysokým počtem států. V roce 2022 a 2019 úspěšně prosadila ve spolupráci s dalšími státy rezoluce ke svobodám shromažďování a sdružování. ČR kandiduje do Rady opět v roce 2024.

 

Ministr Lipavský vystoupil na zasedání Rady OSN pro lidská práva a Konferenci o odzbrojení

thumb

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský se dne 1. března 2022 zúčastnil jednání na vysoké úrovni 49. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Ve svém projevu zdůraznil význam ochrany a prosazování lidských práv jako hlavní priority vlády ČR. Ministr… více ►

ČR na 49. zasedání Rady OSN pro lidská práva

hrc_1

Od 28. února do 1. dubna probíhá 49. zasedání Rady OSN pro lidská práva. V úvodu zasedání vystoupil ministr Jan Lipavský. více ►

ČR na 33. zvláštním zasedání Rady OSN pro lidská práva k Etiopii

hr_1

Rada OSN pro lidská práva mimořádně zasedla v pátek 17. prosince, aby projednala závažnou lidskoprávní situaci v Etiopii. více ►

ČR na 32. zvláštním zasedání Rady OSN pro lidská práva k Súdánu

hr

V pátek 5. listopadu se uskutečnilo 32. zvláštní zasedání Rady pro lidská práva zaměřené na aktuální situaci v Súdánu. více ►

RLP 48: Česká rezoluce k rovné účasti na politických a veřejných záležitostech přijata Radou

thumb

Rada pro lidská práva dne 7. října 2021 přijala rezoluci k rovné účasti na politických a veřejných záležitostech. Text předložený Českou republikou společně s Botswanou, Indonésií, Peru a Nizozemím a kosponzorovaný dalšími více než šedesáti… více ►