česky  english 

rozšířené vyhledávání

Rada OSN pro lidská práva

Rada OSN pro lidská práva je hlavním mezivládním orgánem OSN v lidskoprávní oblasti. Cílem Rady je posilování a podpora lidských práv a základních svobod po celém světě.

Rada vznikla v roce 2006, kdy navázala na práci zrušené Komise OSN pro lidská práva. Byla vytvořena za účelem posílení lidskoprávního pilíře OSN. Jejím ustavujícím dokumentem je rezoluce Valného shromážděním OSN 60/251 z roku 2006. První zasedání Rady se uskutečnilo v červnu 2006. Skládá se ze 47 států OSN volených Valným shromážděním OSN na 3 roky. Každý stát může být členem Rady maximálně dvě po sobě jdoucí období. Rada se schází pravidelně třikrát ročně (v březnu, červnu a září). Může zasedat také mimořádně podle potřeby, obvykle v reakci na akutní lidskoprávní krize ve světě. Během zasedání projednává situace v konkrétních státech i témata týkající se všech zemí. Úkolem Rady je řešit porušování lidských práv po celém světě a předcházet jejich porušování. Rada rovněž dává doporučení pro rozvoj mezinárodního práva a má na starosti Univerzální periodický přezkum (Universal Periodic Review).

Česká republika je nyní členským státem v Radě OSN pro lidská práva do konce roku 2023. Předtím byla členem Rady v prvním roce jejího fungování (2006–2007), v letech 2011-2014 a 2019-2021. Během svého členství, a rovněž i v období kdy má status pozorovatele, aktivně vystupuje a zapojuje se do vyjednávání rezolucí. Na zasedáních Rady v září 2013, 2014 a 2018 ČR předložila návrhy rezoluce k rovné politické a veřejné participaci, které byly přijaty konsensem a podporovány vysokým počtem států. V roce 2022 a 2019 úspěšně prosadila ve spolupráci s dalšími státy rezoluce ke svobodám shromažďování a sdružování. ČR kandiduje do Rady opět v roce 2024.

 

ČR na 48. zasedání Rady OSN pro lidská práva (aktualizováno)

hrc_1

Od 13. září do 11. října probíhalo 48. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Pro ČR se jednalo o poslední zasedání v jejím třetím členském období (2019-2021). více ►

ČR na 31. zvláštním zasedání Rady OSN pro lidská práva

hr_1

Česká republika spolu s dalšími zeměmi podpořila žádost o mimořádné zasedání Rady OSN pro lidská práva k Afghánistánu. Jednání se uskutečnilo v nejbližší možný termín dle pravidel Rady, a to 24. srpna. více ►

ČR na 47. zasedání Rady OSN pro lidská práva

hrc_1

Od 21. června do 15. července probíhalo 47. zasedání Rady OSN pro lidská práva. více ►

30. zvláštní zasedání Rady OSN pro lidská práva

hr_1

Dne 27. května 2021 proběhlo 30. zvláštní zasedání Rady OSN pro lidská práva (RLP) k vážné lidskoprávní situaci na okupovaných palestinských územích (oPt) včetně Východního Jeruzaléma. více ►

České delegátky na semináři OSN o mládeži a lidských právech

thumb

Na semináři o mládeži a lidských právech vystoupily za ČR Simona Petrů a Kristina Šůsová, mládežnické delegátky pro OSN. Akce se konala v online formě 12. dubna 2021 na půdě Rady OSN pro lidská práva pod patronátem Úřadu vysoké komisařky OSN pro… více ►