česky  english 

rozšířené vyhledávání

Rada OSN pro lidská práva

Rada OSN pro lidská práva je hlavním mezivládním orgánem OSN v lidskoprávní oblasti. Cílem Rady je posilování a podpora lidských práv a základních svobod po celém světě.

Rada vznikla v roce 2006, kdy navázala na práci zrušené Komise OSN pro lidská práva. Byla vytvořena za účelem posílení lidskoprávního pilíře OSN. Jejím ustavujícím dokumentem je rezoluce Valného shromážděním OSN 60/251 z roku 2006. První zasedání Rady se uskutečnilo v červnu 2006. Skládá se ze 47 států OSN volených Valným shromážděním OSN na 3 roky. Každý stát může být členem Rady maximálně dvě po sobě jdoucí období. Rada se schází pravidelně třikrát ročně (v březnu, červnu a září). Může zasedat také mimořádně podle potřeby, obvykle v reakci na akutní lidskoprávní krize ve světě. Během zasedání projednává situace v konkrétních státech i témata týkající se všech zemí. Úkolem Rady je řešit porušování lidských práv po celém světě a předcházet jejich porušování. Rada rovněž dává doporučení pro rozvoj mezinárodního práva a má na starosti Univerzální periodický přezkum (Universal Periodic Review).

Česká republika je nyní členským státem v Radě OSN pro lidská práva do konce roku 2023. Předtím byla členem Rady v prvním roce jejího fungování (2006–2007), v letech 2011-2014 a 2019-2021. Během svého členství, a rovněž i v období kdy má status pozorovatele, aktivně vystupuje a zapojuje se do vyjednávání rezolucí. Na zasedáních Rady v září 2013, 2014 a 2018 ČR předložila návrhy rezoluce k rovné politické a veřejné participaci, které byly přijaty konsensem a podporovány vysokým počtem států. V roce 2022 a 2019 úspěšně prosadila ve spolupráci s dalšími státy rezoluce ke svobodám shromažďování a sdružování. ČR kandiduje do Rady opět v roce 2024.

 

Rada pro lidská práva: Česká republika odsoudila pronásledování a jiné formy postihu za spolupráci s lidskoprávními mechanismy OSN

V průběhu 21. zasedání Rady pro lidská práva vystoupila Česká republika s národním projevem v panelu ke spolupráci s lidskoprávními mechanismy OSN, zaměřeného na téma pronásledování a jiných forem postihů vůči spolupracujícím osobám. více ►

Rada pro lidská práva: Česká republika vystoupila v průběhu všeobecné rozpravy k lidskoprávním situacím, které vyžadují pozornost Rady

V průběhu 21. zasedání Rady pro lidská práva vystoupila Česká republika s národním projevem k situacím, které dle jejího názoru zasluhují pozornost Rady. více ►

Rada pro lidská práva: Česká republika vystoupila v průběhu všeobecné rozpravy k lidskoprávním situacím, které vyžadují pozornost Rady pro lidská práva

V průběhu 20. řádného zasedání Rady pro lidská práva se uskutečnila všeobecná rozprava k lidskoprávním situacím, které vyžadují pozornost Rady. více ►

Rada pro lidská práva: Česká republika vystoupila během interaktivního dialogu s Vysokou komisařkou pro lidská práva k její zprávě k lidskoprávní situaci v Bělorusku.

V průběhu 20. řádného zasedání Rady pro lidská práva se uskutečnil interaktivní dialog s Vysokou komisařkou pro lidská práva k její zprávě k lidskoprávní situaci v Bělorusku. více ►

Rada pro lidská práva: Česká republika vystoupila během interaktivního dialogu s Vysokou komisařkou pro lidská práva k její zprávě k lidskoprávní situaci v Bělorusku.

V průběhu 20. řádného zasedání Rady pro lidská práva se uskutečnil interaktivní dialog s Vysokou komisařkou pro lidská práva k její zprávě k lidskoprávní situaci v Bělorusku. více ►