česky  english 

rozšířené vyhledávání

Rada OSN pro lidská práva

Rada OSN pro lidská práva je hlavním mezivládním orgánem OSN v lidskoprávní oblasti. Cílem Rady je posilování a podpora lidských práv a základních svobod po celém světě.

Rada vznikla v roce 2006, kdy navázala na práci zrušené Komise OSN pro lidská práva. Byla vytvořena za účelem posílení lidskoprávního pilíře OSN. Jejím ustavujícím dokumentem je rezoluce Valného shromážděním OSN 60/251 z roku 2006. První zasedání Rady se uskutečnilo v červnu 2006. Skládá se ze 47 států OSN volených Valným shromážděním OSN na 3 roky. Každý stát může být členem Rady maximálně dvě po sobě jdoucí období. Rada se schází pravidelně třikrát ročně (v březnu, červnu a září). Může zasedat také mimořádně podle potřeby, obvykle v reakci na akutní lidskoprávní krize ve světě. Během zasedání projednává situace v konkrétních státech i témata týkající se všech zemí. Úkolem Rady je řešit porušování lidských práv po celém světě a předcházet jejich porušování. Rada rovněž dává doporučení pro rozvoj mezinárodního práva a má na starosti Univerzální periodický přezkum (Universal Periodic Review).

Česká republika je nyní členským státem v Radě OSN pro lidská práva do konce roku 2023. Předtím byla členem Rady v prvním roce jejího fungování (2006–2007), v letech 2011-2014 a 2019-2021. Během svého členství, a rovněž i v období kdy má status pozorovatele, aktivně vystupuje a zapojuje se do vyjednávání rezolucí. Na zasedáních Rady v září 2013, 2014 a 2018 ČR předložila návrhy rezoluce k rovné politické a veřejné participaci, které byly přijaty konsensem a podporovány vysokým počtem států. V roce 2022 a 2019 úspěšně prosadila ve spolupráci s dalšími státy rezoluce ke svobodám shromažďování a sdružování. ČR kandiduje do Rady opět v roce 2024.

 

ČR na 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva

hr_1

Ve dnech 22. února až 23. března bude probíhat 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva. ČR se jednání aktivně zúčastní v roli členské země Rady. více ►

ČR podpořila mimořádné zasedání Rady OSN pro lidská práva k Myanmaru

Rada OSN pro lidská práva mimořádně zasedla dne 12. února, aby projednala „lidskoprávní dopady krize v Myanmaru“. ČR vystoupila s národním projevem a podpořila společné vystoupení EU. více ►

RLP: Česká republika vystoupila k situaci lidských práv v Bělorusku

thumb

Vysoká komisařka pro lidská práva Michelle Bachelet podala dne 4. prosince 2020 Radě OSN pro lidská práva ústní zprávu k situaci lidských práv v Bělorusku. více ►

Ministr zahraničí Tomáš Petříček se zúčastnil akce na vysoké úrovni k 10. výročí mandátu zvláštního zpravodaje při OSN k pokojnému shromažďování a sdružování

thumb

Spolu s ním diskutovali on-line dne 12. listopadu ministr zahraničních věcí Litvy Linas Linkevičius, zvláštní představitel EU pro lidská práva Eamon Gilmore a mnoho dalších. více ►

ČR na 45. zasedání Rady OSN pro lidská práva

rlp

Od 14. září do 7. října proběhlo 45. zasedání Rady OSN pro lidská práva. ČR se jej zúčastnila jako jeden ze 47 členů Rady. více ►