česky  english 

rozšířené vyhledávání

Rada OSN pro lidská práva

Rada OSN pro lidská práva je hlavním mezivládním orgánem OSN v lidskoprávní oblasti. Cílem Rady je posilování a podpora lidských práv a základních svobod po celém světě.

Rada vznikla v roce 2006, kdy navázala na práci zrušené Komise OSN pro lidská práva. Byla vytvořena za účelem posílení lidskoprávního pilíře OSN. Jejím ustavujícím dokumentem je rezoluce Valného shromážděním OSN 60/251 z roku 2006. První zasedání Rady se uskutečnilo v červnu 2006. Skládá se ze 47 států OSN volených Valným shromážděním OSN na 3 roky. Každý stát může být členem Rady maximálně dvě po sobě jdoucí období. Rada se schází pravidelně třikrát ročně (v březnu, červnu a září). Může zasedat také mimořádně podle potřeby, obvykle v reakci na akutní lidskoprávní krize ve světě. Během zasedání projednává situace v konkrétních státech i témata týkající se všech zemí. Úkolem Rady je řešit porušování lidských práv po celém světě a předcházet jejich porušování. Rada rovněž dává doporučení pro rozvoj mezinárodního práva a má na starosti Univerzální periodický přezkum (Universal Periodic Review).

Česká republika je nyní členským státem v Radě OSN pro lidská práva do konce roku 2023. Předtím byla členem Rady v prvním roce jejího fungování (2006–2007), v letech 2011-2014 a 2019-2021. Během svého členství, a rovněž i v období kdy má status pozorovatele, aktivně vystupuje a zapojuje se do vyjednávání rezolucí. Na zasedáních Rady v září 2013, 2014 a 2018 ČR předložila návrhy rezoluce k rovné politické a veřejné participaci, které byly přijaty konsensem a podporovány vysokým počtem států. V roce 2022 a 2019 úspěšně prosadila ve spolupráci s dalšími státy rezoluce ke svobodám shromažďování a sdružování. ČR kandiduje do Rady opět v roce 2024.

 

ČR na 44. zasedání Rady OSN pro lidská práva

hrc_1

Ve dnech 30. června až 17. července probíhá 44. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Datum konání bylo oproti původně plánovanému termínu posunuto kvůli COVID-19 omezením. více ►

ČR na 43. zasedání Rady OSN pro lidská práva

thumb

Zasedání začalo dne 24. února a bylo přerušeno 13. března kvůli zdravotní situaci. Ve dnech od 15. do 23. června bylo dokončeno. více ►

Velvyslanec Petr Gajdušek předal pověřovací listiny v OSN

thumb

Velvyslanec Petr Gajdušek předal dne 16. září 2019 pověřovací listiny generální ředitelce Úřadovny OSN v Ženevě Tatianě Valovaye. více ►

ČR na 42. zasedání Rady OSN pro lidská práva

hrc_1

Ve dnech 9. až 27. září se konalo 42. zasedání Rady OSN pro lidská práva, do kterého se ČR aktivně zapojila. Jako jeden ze 47 členů Rady ČR vystoupila v řadě jednání a podílela se na schvalování rezolucí k lidskoprávním situacím v konkrétních… více ►

RLP41: Resoluce o svobodě pokojného shromažďování a sdružování předložena ČR byla přijata konsenzuálně

thumb

Dne 11. července 2019 v rámci 41. zasedání Rady pro lidská práva byla konsenzuálně přijata resoluce o právu na svobodu pokojného shromažďování a sdružování, kterou předložila Česká republika společně s Indonésií, Litvou, Maledivy a Mexikem. více ►