česky  english 

rozšířené vyhledávání

Rada OSN pro lidská práva

Rada OSN pro lidská práva je hlavním mezivládním orgánem OSN v lidskoprávní oblasti. Cílem Rady je posilování a podpora lidských práv a základních svobod po celém světě.

Rada vznikla v roce 2006, kdy navázala na práci zrušené Komise OSN pro lidská práva. Byla vytvořena za účelem posílení lidskoprávního pilíře OSN. Jejím ustavujícím dokumentem je rezoluce Valného shromážděním OSN 60/251 z roku 2006. První zasedání Rady se uskutečnilo v červnu 2006. Skládá se ze 47 států OSN volených Valným shromážděním OSN na 3 roky. Každý stát může být členem Rady maximálně dvě po sobě jdoucí období. Rada se schází pravidelně třikrát ročně (v březnu, červnu a září). Může zasedat také mimořádně podle potřeby, obvykle v reakci na akutní lidskoprávní krize ve světě. Během zasedání projednává situace v konkrétních státech i témata týkající se všech zemí. Úkolem Rady je řešit porušování lidských práv po celém světě a předcházet jejich porušování. Rada rovněž dává doporučení pro rozvoj mezinárodního práva a má na starosti Univerzální periodický přezkum (Universal Periodic Review).

Česká republika je nyní členským státem v Radě OSN pro lidská práva do konce roku 2023. Předtím byla členem Rady v prvním roce jejího fungování (2006–2007), v letech 2011-2014 a 2019-2021. Během svého členství, a rovněž i v období kdy má status pozorovatele, aktivně vystupuje a zapojuje se do vyjednávání rezolucí. Na zasedáních Rady v září 2013, 2014 a 2018 ČR předložila návrhy rezoluce k rovné politické a veřejné participaci, které byly přijaty konsensem a podporovány vysokým počtem států. V roce 2022 a 2019 úspěšně prosadila ve spolupráci s dalšími státy rezoluce ke svobodám shromažďování a sdružování. ČR kandiduje do Rady opět v roce 2024.

 

RLP41: ČR k lidskoprávní situaci v oblasti Kasai

thumb

V rámci interaktivního dialogu k lidskoprávní situaci v Demokratické republice Kongo dne 9. července 2019 Česká republika poděkovala mezinárodnímu týmu expertů za předložení zprávy a ocenila spolupráci týmu s vládou. více ►

RLP41: Česká republika k porušování lidských práv ve Venezuele

thumb

V rámci interaktivního dialogu s vysokou komisařkou pro lidská práva k situaci ve Venezuele vyjádřila dne 4. července 2019 Česká republika znepokojení nad zhoršující se ekonomickou a humanitární krizí v zemi. více ►

RLP41: Česká republika k lidskoprávním situacím v Bělorusku a Myanmaru

hr

V rámci 41. zasedání Rady pro lidská práva se dne 2. července ČR zapojila do interaktivních dialogů se zvláštními zpravodajkami k Bělorusku a Myanmaru. více ►

RLP41: Česká republika odsoudila porušování lidských práv v Sýrii

rlp

V rámci interaktivního dialogu se členy vyšetřovací komise pro Sýrii dne 2. července 2019 Česká republika opět potvrdila plnou podporu mandátu komise. více ►

RLP41: Česká republika se vyjádřila k porušování lidských práv ve světě

hrc_1

V rámci 41. zasedání Rady pro lidská práva dne 3. července 2019 Česká republika vystoupila v obecné rozpravě k závažným lidskoprávním situacím ve světě. více ►