česky  english 

rozšířené vyhledávání

Univerzální periodický přezkum

Univerzální periodický přezkum (UPR) je mezivládní procedura zkoumající stav lidských práv v členských státech OSN. Mechanismus UPR, ustavený Valným shromážděním OSN v roce 2006, je jednou z inovací spojených se zřízením Rady OSN pro lidská práva.

Skutečnost, že každý stát je opakovaně jednou za zhruba 4 a půl roku podroben ze strany ostatních států a nevládních organizací lidskoprávnímu přezkumu, činí z UPR unikátní proceduru významně přispívající k dodržování a monitorování lidských práv ve světě. Důležitou přidanou hodnotou UPR je právě skutečnost, že se jeho prostřednictvím do centra pozornosti opakovaně dostanou také země, které se z různých důvodů na jednání RLP běžně neobjevují, ale jejichž lidskoprávní situace by si tuto zvýšenou pozornost zasluhovala.

Všechny státy již byly alespoň dvakrát UPR podrobeny a v současné době probíhá třetí kolo přezkumů. Situace v České republice byla posuzována v letech 2008, 2012 a 2017. Čtvrtý přezkum se uskuteční v roce 2022. ČR patří k zemím, které jsou v UPR nejaktivnější a navrhují nejvyšší počet doporučení.

Přezkum probíhá třikrát do roka v pracovní skupině podřízené RLP (vždy zpravidla 14 zemí během každého zasedání) a bere v potaz mj. informace poskytnuté přezkoumávaným státem, lidskoprávními orgány OSN a národními lidskoprávními mechanismy či představiteli občanské společnosti. Během zasedání pracovní skupiny k UPR jednotlivé země přezkoumávanému státu kladou dotazy a adresují konkrétní doporučení. Přezkoumávaný stát má možnost jednotlivá doporučení přijmout či odmítnout.

UPR 39: ČR vystoupí v přezkumu stavu lidských práv členských zemí OSN

thumb

Od 1. do 12. listopadu probíhá 39. zasedání Univerzálního periodického přezkumu (UPR). Jedná se o mezivládní mechanismus zkoumající stav lidských práv ve všech členských zemích OSN. ČR se tentokrát zapojí do přezkumu sedmi zemí. více ►

UPR38: ČR vystoupí v přezkumu lidských práv členských zemí OSN

hr

Od 3. do 14. května probíhá 38. zasedání univerzálního periodického přezkumu (UPR), mezivládního mechanismu zkoumajícího stav lidských práv ve všech členských zemích OSN. ČR se tentokrát zapojí do přezkumu 9 zemí. více ►

UPR37: ČR se aktivně účastní

hr_1

Ve dnech 18. až 29. ledna 2021 probíhá 37. zasedání mechanismu univerzálního periodického přezkumu (UPR), mezivládního mechanismu zkoumajícího stav lidských práv ve všech členských zemích OSN. více ►

UPR36: ČR pokračuje v univerzálním periodickém přezkumu lidských práv

Od 2. listopadu se koná 36. zasedání univerzálního periodického přezkumu (UPR), mezivládního mechanismu zkoumajícího stav lidských práv ve všech členských zemích OSN. ČR vystoupí v přezkumu 8 zemí. více ►

UPR35: ČR se zapojí do univerzálního periodického přezkumu lidských práv

hr

Od 20. do 31. ledna se koná 35. zasedání univerzálního periodického přezkumu (UPR), mezivládního mechanismu zkoumajícího stav lidských práv ve všech členských zemích OSN. ČR vystoupí v přezkumu 8 zemí. více ►

První Předchozí
1 2 3 4 5
Další Poslední