česky  english 

rozšířené vyhledávání

Univerzální periodický přezkum

Univerzální periodický přezkum (UPR) je mezivládní procedura zkoumající stav lidských práv v členských státech OSN. Mechanismus UPR, ustavený Valným shromážděním OSN v roce 2006, je jednou z inovací spojených se zřízením Rady OSN pro lidská práva.

Skutečnost, že každý stát je opakovaně jednou za zhruba 4 a půl roku podroben ze strany ostatních států a nevládních organizací lidskoprávnímu přezkumu, činí z UPR unikátní proceduru významně přispívající k dodržování a monitorování lidských práv ve světě. Důležitou přidanou hodnotou UPR je právě skutečnost, že se jeho prostřednictvím do centra pozornosti opakovaně dostanou také země, které se z různých důvodů na jednání RLP běžně neobjevují, ale jejichž lidskoprávní situace by si tuto zvýšenou pozornost zasluhovala.

Všechny státy již byly alespoň třikrát UPR podrobeny. V současné době probíhá čtvrté kolo přezkumů. Situace v České republice byla posuzována v letech 2008, 2012 a 2017. Čtvrtý přezkum se uskuteční v roce 2023. ČR patří k zemím, které jsou v UPR nejaktivnější.

Přezkum probíhá třikrát do roka v pracovní skupině podřízené RLP (vždy zpravidla 14 zemí během každého zasedání). Bere v potaz mj. informace poskytnuté přezkoumávaným státem, lidskoprávními orgány OSN a národními lidskoprávními mechanismy či představiteli občanské společnosti. Během zasedání pracovní skupiny k UPR jednotlivé země přezkoumávanému státu kladou dotazy a adresují konkrétní doporučení. Přezkoumávaný stát má možnost jednotlivá doporučení přijmout či odmítnout.

UPR43: ČR se zapojí do přezkumu lidských práv v členských zemích OSN

thumb

Od 1. do 12. května 2023 proběhne 43. zasedání univerzálního periodického přezkumu (UPR), mezivládního mechanismu zkoumajícího stav lidských práv v členských zemích OSN. ČR se zapojí do přezkumu osmi států. více ►

Členské země OSN již počtvrté přezkoumaly stav lidských práv v ČR

thumb

V pondělí 23. ledna 2023 se v ženevském sídle OSN uskutečnil již čtvrtý univerzální periodický přezkum ČR. Do jednání se zapojilo více než 90 zemí z celého světa. více ►

UPR42: ČR se zapojí do lednového zasedání univerzálního periodického přezkumu

thumb

Od 23. ledna do 3. února 2023 probíhá 42. zasedání univerzálního periodického přezkumu (UPR), mezivládního mechanismu hodnotícího stav lidských práv v členských zemí OSN. V rámci tohoto zasedání se mimo jiné uskuteční přezkum ČR. více ►

UPR41: ČR se opět zapojí do přezkumu lidských práv v členských zemích OSN

thumb

Od 7. do 18. listopadu probíhá 41. zasedání univerzálního periodického přezkumu (UPR). Jedná se o mezivládní mechanismus hodnotící stav lidských práv členských zemí OSN. ČR se tentokrát zapojí do přezkumu osmi zemí. více ►

UPR40: ČR se zapojí do přezkumu lidských práv v členských zemích OSN

thumb

Od 24. ledna do 4. února probíhá 40. zasedání univerzálního periodického přezkumu (UPR). Jedná se o mezivládní mechanismus zkoumající stav lidských práv ve všech členských zemích OSN. ČR se tentokrát zapojí do přezkumu osmi zemí. více ►