česky  english 

rozšířené vyhledávání

Univerzální periodický přezkum

Univerzální periodický přezkum (UPR) je mezivládní procedura zkoumající stav lidských práv v členských státech OSN. Mechanismus UPR, ustavený Valným shromážděním OSN v roce 2006, je jednou z inovací spojených se zřízením Rady OSN pro lidská práva.

Skutečnost, že každý stát je opakovaně jednou za zhruba 4 a půl roku podroben ze strany ostatních států a nevládních organizací lidskoprávnímu přezkumu, činí z UPR unikátní proceduru významně přispívající k dodržování a monitorování lidských práv ve světě. Důležitou přidanou hodnotou UPR je právě skutečnost, že se jeho prostřednictvím do centra pozornosti opakovaně dostanou také země, které se z různých důvodů na jednání RLP běžně neobjevují, ale jejichž lidskoprávní situace by si tuto zvýšenou pozornost zasluhovala.

Všechny státy již byly alespoň dvakrát UPR podrobeny a v současné době probíhá třetí kolo přezkumů. Situace v České republice byla posuzována v letech 2008, 2012 a 2017. Čtvrtý přezkum se uskuteční v roce 2022. ČR patří k zemím, které jsou v UPR nejaktivnější a navrhují nejvyšší počet doporučení.

Přezkum probíhá třikrát do roka v pracovní skupině podřízené RLP (vždy zpravidla 14 zemí během každého zasedání) a bere v potaz mj. informace poskytnuté přezkoumávaným státem, lidskoprávními orgány OSN a národními lidskoprávními mechanismy či představiteli občanské společnosti. Během zasedání pracovní skupiny k UPR jednotlivé země přezkoumávanému státu kladou dotazy a adresují konkrétní doporučení. Přezkoumávaný stát má možnost jednotlivá doporučení přijmout či odmítnout.

UPR27: ČR vystoupila se 40 doporučeními pro deset zemí

thumb

Deset ze 14 států, jež byly od 1. do 12. května 2017 v Ženevě předmětem Univerzálního periodického přezkumu (UPR) lidských práv, obdrželo od České republiky celkem 40 doporučení. Květnové zasedání zahájilo třetí cyklus přezkumů tohoto… více ►

UPR26: ČR vystoupila se 38 doporučeními pro devět zemí

Devět z 11 států, jež byly od 31. října do 11. listopadu 2016 v Ženevě předmětem Univerzálního periodického přezkumu (UPR) lidských práv, obdrželo od České republiky celkem 38 doporučení. více ►

UPR25: ČR vystoupila se 42 doporučeními pro devět zemí

hrc_1

Devět ze 14 států, jež byly od 2. do 13. května 2016 v Ženevě předmětem Univerzálního periodického přezkumu (UPR) lidských práv, obdrželo od České republiky celkem 42 doporučení. více ►

UPR24: ČR vystoupila s 29 doporučeními pro osm zemí

Osm ze 14 států, jež byly od 18. do 29. ledna 2016 v Ženevě předmětem Univerzálního periodického přezkumu (UPR) lidských práv, obdrželo od České republiky celkem 29 doporučení. více ►

UPR23: ČR vystoupila s 36 doporučeními pro osm zemí

hrc_1

Osm ze 14 států, jež byly od 2. do 13. listopadu 2015 v Ženevě předmětem Univerzálního periodického přezkumu (UPR) lidských práv, obdrželo od České republiky celkem 36 doporučení. více ►