česky  english 

rozšířené vyhledávání

Univerzální periodický přezkum

Univerzální periodický přezkum (UPR) je mezivládní procedura zkoumající stav lidských práv v členských státech OSN. Mechanismus UPR, ustavený Valným shromážděním OSN v roce 2006, je jednou z inovací spojených se zřízením Rady OSN pro lidská práva.

Skutečnost, že každý stát je opakovaně jednou za zhruba 4 a půl roku podroben ze strany ostatních států a nevládních organizací lidskoprávnímu přezkumu, činí z UPR unikátní proceduru významně přispívající k dodržování a monitorování lidských práv ve světě. Důležitou přidanou hodnotou UPR je právě skutečnost, že se jeho prostřednictvím do centra pozornosti opakovaně dostanou také země, které se z různých důvodů na jednání RLP běžně neobjevují, ale jejichž lidskoprávní situace by si tuto zvýšenou pozornost zasluhovala.

Všechny státy již byly alespoň třikrát UPR podrobeny. V současné době probíhá čtvrté kolo přezkumů. Situace v České republice byla posuzována v letech 2008, 2012 a 2017. Čtvrtý přezkum se uskuteční v roce 2023. ČR patří k zemím, které jsou v UPR nejaktivnější.

Přezkum probíhá třikrát do roka v pracovní skupině podřízené RLP (vždy zpravidla 14 zemí během každého zasedání). Bere v potaz mj. informace poskytnuté přezkoumávaným státem, lidskoprávními orgány OSN a národními lidskoprávními mechanismy či představiteli občanské společnosti. Během zasedání pracovní skupiny k UPR jednotlivé země přezkoumávanému státu kladou dotazy a adresují konkrétní doporučení. Přezkoumávaný stát má možnost jednotlivá doporučení přijmout či odmítnout.

UPR 29 – ČR vystoupila s doporučeními adresovanými osmi zemím

Česká republika, jakožto tradiční podporovatel mechanismu Univerzálního periodického přezkumu lidských práv (UPR), se aktivně zúčastnila 29. zasedání pracovní skupiny k UPR konaného v Ženevě od 15. do 26. ledna 2018. Osm ze čtrnácti… více ►

Zpráva o třetím přezkumu lidských práv ČR přijata, obsahuje 201 doporučení

thumb

Přijetím zprávy byl dne 10. listopadu 2017 završen proces třetího univerzálního periodického přezkumu (UPR) stavu lidských práv v ČR. více ►

Univerzální periodický přezkum stavu lidských práv v ČR

thumb

Stav lidských práv v ČR se stal dne 6. listopadu 2017 v sídle OSN již potřetí předmětem univerzálního periodického přezkumu (UPR) a ČR při něm obdržela na dvě stě doporučení od 81 států. více ►

UPR27: ČR vystoupila se 40 doporučeními pro deset zemí

thumb

Deset ze 14 států, jež byly od 1. do 12. května 2017 v Ženevě předmětem Univerzálního periodického přezkumu (UPR) lidských práv, obdrželo od České republiky celkem 40 doporučení. Květnové zasedání zahájilo třetí cyklus přezkumů tohoto… více ►

UPR26: ČR vystoupila se 38 doporučeními pro devět zemí

Devět z 11 států, jež byly od 31. října do 11. listopadu 2016 v Ženevě předmětem Univerzálního periodického přezkumu (UPR) lidských práv, obdrželo od České republiky celkem 38 doporučení. více ►