česky  english 

rozšířené vyhledávání

Kdo je kdo

Politický úsek

Jitka BRODSKÁ


zástupkyně stálého představitele

rada - vyslankyně

jitka_brodska@mzv.cz

vedoucí politického úseku

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)

Kancelář OSN pro snižování rizika katastrof (UNDRR)

řízení vnitřního chodu mise

Martin BULÁNEK


 

zástupce stálého představitele pro odzbrojení

1. tajemník

martin_bulanek@mzv.cz

Konference o odzbrojení (CD)

Úmluva o zákazu biologických zbraní (BTWC)

Ottawská úmluva o protipěchotních minách (APMBC)

Úmluva o některých konvenčních zbraních (CCW)

Úmluva o kazetové munici (CCM)

Mezinárodní organizace práce (ILO)

Meziparlamentní unie (IPU)

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)

Mezinárodní výbor Červeného kříže a Červeného půlměsíce (ICRC)

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních aktivit (OCHA)

 

 

 

Jiří LUHAN


1. tajemník

jiri_luhan@mzv.cz

lidskoprávní agenda

   

Ludvík EGER


3. tajemník

ludvik_eger@mzv.cz

lidskoprávní agenda

   

Branislav GÁL


2. tajemník

branislav_gal@mzv.cz

Evropská hospodářská komise OSN (EHK) 

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN)  

Hospodářská a sociální rada OSN (ECOSOC) 

Institut OSN pro vzdělávání a výzkum (UNITAR) 

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) 

Světová poštovní unie (UPU) 

Světová meteorologická organizace (WMO) 

Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

dodávky do mezinárodních organizací

Marek JANOVSKÝ

 

1. tajemník

Digital and new technologies
marek_janovsky@mzv.cz

Eva MAZZA


2. tajemnice

eva_mazza@mzv.cz

lidskoprávní agenda

Mezinárodní organizace práce (ILO)

stážisté

   

Anna KONOPÁSKOVÁ


3. tajemnice

anna_konopaskova@mzv.cz

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Program OSN pro boj s malárií, tuberkulózou a HIV/AIDS (UNAIDS)

Globální fond (GF)

   

Úsek Světové obchodní organizace

Lenka ŠUSTROVÁ

 

zástupkyně stálého představitele pro Světovou obchodní organizaci

rada

lenka_sustrova@mzv.cz

Světová obchodní organizace (WTO)

Světové ekonomické fórum (WEF)

Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD)

Petr FIALA


3. tajemník

petr_fiala@mzv.cz

Světová obchodní organizace (WTO)

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)

Mezinárodní obchodní centrum (ITC)

Kateřina DLABOLOVÁ

 

 

World Intellectual Property Organization (WIPO)
kdlabolova@upv.gov.cz

Natálie MAREŠOVÁ

 

3. tajemnice

World Trade Organization (WTO)
maresovan@mpo.cz

Finančně-hospodářský a administrativní úsek

Markéta KAŠÍKOVÁ

vedoucí finančně-hospodářského a administrativního úseku

marketa_kasikova@mzv.cz

Jana Karin RICHTEROVÁ

asistentka velvyslance

jana_karin_richterova@mzv.cz