česky  english 

rozšířené vyhledávání

Kdo je kdo

Politický úsek

Jitka BRODSKÁ


zástupkyně Stálého představitele

rada - vyslankyně

jitka_brodska@mzv.cz

vedoucí politického úseku

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)

Kancelář OSN pro snižování rizika katastrof (UNDRR)

řízení vnitřního chodu mise

Martin BULÁNEK


 

zástupce Stálého představitele pro odzbrojení

1. tajemník

martin_bulanek@mzv.cz

Konference o odzbrojení (CD)

Úmluva o zákazu biologických zbraní (BTWC)

Ottawská úmluva o protipěchotních minách (APMBC)

Úmluva o některých konvenčních zbraních (CCW)

Úmluva o kazetové munici (CCM)

Mezinárodní organizace práce (ILO)

Meziparlamentní unie (IPU)

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)

Mezinárodní výbor Červeného kříže a Červeného půlměsíce (ICRC)

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních aktivit (OCHA)

 

 

 

Jiří LUHAN


1. tajemník

jiri_luhan@mzv.cz

lidskoprávní agenda

   

Ludvík EGER


3. tajemník

ludvik_eger@mzv.cz

lidskoprávní agenda

   

Branislav GÁL


2. tajemník

branislav_gal@mzv.cz

Evropská hospodářská komise OSN (EHK) 

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN)  

Hospodářská a sociální rada OSN (ECOSOC) 

Institut OSN pro vzdělávání a výzkum (UNITAR) 

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) 

Světová poštovní unie (UPU) 

Světová meteorologická organizace (WMO) 

Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

dodávky do mezinárodních organizací

   

Eva MAZZA


2. tajemnice

eva_mazza@mzv.cz

lidskoprávní agenda

Mezinárodní organizace práce (ILO)

stážisté

   

Anna KONOPÁSKOVÁ


3. tajemnice

anna_konopaskova@mzv.cz

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Program OSN pro boj s malárií, tuberkulózou a HIV/AIDS (UNAIDS)

Globální fond (GF)

   

Úsek Světové obchodní organizace

Lenka ŠUSTROVÁ

 

 

zástupce Stálého představitele pro Světovou obchodní organizaci

rada

lenka_sustrova@mzv.cz

Světová obchodní organizace (WTO)

Světové ekonomické fórum (WEF)

Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD)

Petr FIALA


3. tajemník

petr_fiala@mzv.cz

Světová obchodní organizace (WTO)

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)

Mezinárodní obchodní centrum (ITC)

   

Finančně-hospodářský a administrativní úsek

Martin HORÁK


vedoucí finančně-hospodářského a administrativního úseku

martin_horak@mzv.cz

Radka METELKOVÁ


asistentka velvyslance

radka_metelkova@mzv.cz