česky  english 

rozšířené vyhledávání

Stáže

Vzhledem k širokému spektru témat a vysokému počtu mnohdy paralelních jednání využívá Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě podpory stážistů.
 

Kdo se může hlásit na stáž na Stálé misi ČR v Ženevě?

Rozlišujeme dva druhy stáží:

1. studijní stáže se mohou zúčastnit posluchači českých nebo zahraničních vysokých škol, kteří studují v bakalářském, magisterském, nebo na magisterské studium navazujícím studijním programu, nebo jsou absolventem maximálně 1 rok od dokončení bakalářského či magisterského studia.

2. expertní stáže se mohou zúčastnit pracovníci vědeckých institucí a organizací působících v oblasti mezinárodních vztahů, případně i individuální zájemci, je-li tato stáž v zájmu Ministerstva zahraničních věcí.

Jaká je obvyklá délka a tematická náplň stáže?

Termín stáže je určován individuálně s ohledem na potřeby mise. Obvyklá délka stáže jsou 3 měsíce, což nicméně může být po vzájemné dohodě upraveno.   Indikativně má Stálá mise ČR v Ženevě během roku zájem o pokrytí následujících témat:

leden:

odzbrojení, lidská práva (UPR), zdravotnictví (WHO), světový obchod (WTO)

únor:

odzbrojení, světový obchod (WTO)

březen:

odzbrojení, lidská práva (RLP), práce a sociální věci (ILO), světový obchod (WTO)

duben:

odzbrojení, světový obchod (WTO)

květen:

odzbrojení, zdravotnictví (WHO), lidská práva (UPR), světový obchod (WTO)

červen:

odzbrojení, lidská práva (RLP), práce a sociální věci (ILO), světový obchod (WTO)

červenec:

odzbrojení, zdravotnictví (UNAIDS), světový obchod (WTO)

srpen:

odzbrojení

září:

odzbrojení, lidská práva (RLP), duševní vlastnictví (WIPO), světový obchod (WTO)

říjen:

duševní vlastnictví (WIPO), světový obchod (WTO)

listopad:

odzbrojení, lidská práva (UPR), práce a sociální věci (ILO), světový obchod (WTO)

prosinec:

odzbrojení, zdravotnictví (UNAIDS), světový obchod (WTO)

 

Kde se můžu hlásit a jak probíhá výběr stážistů?

Při zpracování žádostí rozlišujeme dva případy:

1. SM Ženeva dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Univerzitou Palackého v Olomouci a Masarykovou univerzitou v Brně na základě Memoranda o spolupráci uzavřeného mezi MZV a těmito univerzitami. Pokud jste studentem nebo studentkou jedné z těchto univerzit, můžete se na stáž hlásit jejich prostřednictvím.  Informace o stážích Vám poskytnou příslušná studijní oddělení Vašich univerzit.

2. Pokud jste studentem jiné české nebo zahraniční vysoké školy, můžete se na stáž hlásit individuálně zasláním emailu se životopisem na Stálou misi v Ženevě. Zpravidla do konce března přijímáme žádosti o stáž na druhé pololetí roku a zpravidla do poloviny října přijímáme žádosti o stáž na první pololetí následujícího roku. V případě více zájemců může SM Ženeva zorganizovat užší výběrové řízení, což je zpravidla písemný test.  

Co se děje poté, když jsem vybrán/a na stáž?

V případě, že stážista je vybrán ve výběrovém řízení a stálá mise má pro jeho/její působení prostor, je uzavřena písemná dohoda o stáži.  Stážista zašle na Stálou misi vyplněnou  Žádost o studijní stáž na ZÚ (DOC, 73 KB), včetně všech požadovaných příloh (Prohlášení (DOC, 24 KB), Souhlas (DOC, 23 KB)). Před nástupem stážista předkládá kopii zdravotního a úrazového pojištění pro dobu trvání stáže.

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Veškeré náklady spojené s výkonem stáže (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám, případně může čerpat stipendium. Na stáž není právní nárok. Po skončení stáže Stálá mise ČR vydává stážistům referenční dopisy.

Kde se dozvím víc informací?

Pokud se chcete na něco z výše uvedeného zeptat, nebo jste stážista, který se hlásí individuálně, kontaktujte prosím stálou misi.