česky  english 

rozšířené vyhledávání

Evropská organizace pro jaderný výzkum

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) je jedním z největších a světově nejuznávanějších výzkumných center. Již téměř šedesát let se vědci v CERN zabývají částicovou fyzikou.

 

CERN

V urychlovačích dodávají elementárním částicím vysoké energie, akcelerují je na rychlosti blízké rychlosti světla a následně srážejí. Při střetech se rodí desítky až stovky nových částic, které jsou zaznamenávány citlivými detektory. Většina z „narozených“ částic je dávno známá již z minulého století, avšak šance zaznamenat stopy částic dosud nepoznaných je velmi vysoká. Podrobné studium enormního množství srážek je jedinou experimentální cestou k poznání elementárních zákonů mikrosvěta. 

CERN učinil mnohé fundamentální objevy částicové fyziky. V roce 1983 byly objeveny intermediální bosony W a Z, za něž získali o rok později C. Rubbia a S. Van der Meer Nobelovu cenu. Vedle výsledků základního výzkumu přispěli vědci z CERN i k vývoji aplikací, které významně ovlivnily praktický život. V roce 1989 se zde zrodila „světová síť“ World Wide Web, jejímž původním účelem bylo usnadnit sdílení informací mezi vědci spolupracujícími na experimentech v různých koutech světa. Detekční techniky objevené a rozvíjené v CERN přispěly značnou měrou k rozvoji některých oblastí medicíny (včetně tomografie). V CERN pracovali či stále pracují nositelé Nobelových cen jako G. Charpak, J. Steinberger a S. C. Ting.

CERN provozuje v současnosti největší urychlovač světa – co do rozměrů i výkonu – Velký hadronový urychlovač (LHC). Experimenty na LHC potvrdily existenci Higgsova bosonu, posledního chybějícího článku v našem současném teoretickém modelu mikrosvěta, tzv. standardním modelu. Higgsův boson hraje v tomto teoretickém obrazu důležitou roli. Je spojen s mechanismem, díky němuž mají fundamentální částice nenulovou hmotnost. Jeho objev podporuje důvěryhodnost současného standardního modelu.

LHC je nyní na delší dobu odstaven z důvodu údržby a upgradu na vyšší kapacitu s větším objemem energie. Jeho odstávka bude využita i k  revizi celého urychlovacího řetězce. Jeho činnost by měla být obnovena v roce 2015, ostatní zařízení komplexu CERN již v druhé polovině roku příštího.

Za objevení subatomární částice, takzvaného Higgsova bosonu, byla v roce 2013 udělena Nobelova cena za fyziku. O cenu se dělí Brit Peter Higgs, který předpověděl existenci částice v roce 1964, a Belgičan François Englert, jehož experimenty v obřím urychlovači CERN existenci částice potvrdily. Higgsův boson je posledním chybějícím článkem v takzvaném standardním modelu částicové fyziky.

Více na stránkách CERN.

Čeští senátoři v CERN

thumb

Dne 21. května 2019 navštívila skupina senátorů z Výboru pro územní rozvoj, veřejnou zprávu a životní prostředí v čele s místopředsedou Senátu ČR Jana Horníka (dále Zbyněk Linhart, Jitka Seitlová a Petr Vícha) Evropskou organizaci pro jaderný… více ►

Další významný úspěch firmy PSJ, a.s, při získávání zakázek v ženevské CERN

thumb

Na svém prosincovém zasedání na konci roku 2017 schválil Finanční výbor Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) přidělení dvou zakázek pro českou firmu PSJ, a.s.. Jedná se o rekonstrukci a rozšíření jedné ze stávajících budov CERN a… více ►

Generální ředitelka CERN navštívila Českou republiku

thumb

Krátkou pracovní návštěvu Prahy vykonala Fabiola Gianotti, generální ředitelka CERN, dne 27. března 2017 v doprovodu Charlotty Warakaulle, ředitelky pro mezinárodní vztahy CERN. více ►

Náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy Pavel Doleček podepsal dohodu o spolupráci s CERN

thumb

Dne 28. srpna 2019 navštívil CERN náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Pavel Doleček. Hlavním důvodem jeho návštěvy byl podpis rámcové smlouvy o spolupráci mezi MŠMT a CERN, která by měla zvýšit úspěšnost českých studentů při… více ►

Nový český velvyslanec Petr Gajdušek předal pověřovací listiny v CERN

thumb

Petr Gajdušek, nový velvyslanec a stálý představitel České republiky při úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě, předal dne 18. září 2019 své pověřovací listiny generální ředitelce Evropské organizace pro jaderný výzkum… více ►

Skupina středoškoláků z ČR na dvoutýdenní stáži v CERN

thumb

Ve dnech 27. května – 9. června 2018 se v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN) uskutečnila stáž 24 středoškolských studentů, kteří pro ni byli vybrání z více než dvou stovek zájemců ze všech krajů ČR. více ►

Vedení Akademie věd ČR na návštěvě CERN

thumb

Evropskou organizaci pro jaderný výzkum (CERN) navštívila 29. května 2019 předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová v doprovodu místopředsedů AV ČR prof. Jana Řídkého a prof. Zdeňka Havlase, a předsedy Vědecké rady Akademie věd prof.… více ►