česky  english 

rozšířené vyhledávání

Mezinárodní telekomunikační unie

Mezinárodní telekomunikační unie je specializovanou agenturou Organizace spojených národů (OSN) zodpovědnou za informační a telekomunikační technologie.

ITU je jedinečná mezi mezinárodními organizacemi. Je založena na principu spolupráce mezi vládami a soukromým sektorem za účelem koordinace, zřizování a provozování globálních telekomunikačních sítí a služeb. Nabízí technickou pomoc rozvojovým zemím, podporuje rozvoj technických zařízení za účelem zlepšení účinnosti telekomunikačních služeb, jejich užitečnosti a co nejširší dostupnosti. Usiluje o rozšiřování užitku z nových telekomunikačních technologií na všechny obyvatele světa s cílem udržování mírových vztahů.

domovská stránka: www.itu.int

priority České republiky

Česká republika se dlouhodobě podílí na práci ITU, včetně prostřednictvím členst v jejích orgánech. Aktivně se zapojila do příprav i v průběhu obou fází Světového summitu o informační společnosti (WSIS) a na implementaci jeho závěrů.

Česká republika zvolena do Rady Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

thumb

V pondělí 5. listopadu 2018 byla na Konferenci zplnomocněných představitelů ITU v Dubaji ve Spojených arabských emirátech Česká republika zvolena do Rady ITU na léta 2019 – 2022. více ►

Významný peněžní dar České republiky na novou budovu ústředí ITU

thumb

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky provedlo převod jednorázového peněžního daru ve výši 100 000, USD, který Vláda České republiky odsouhlasila jako svůj příspěvek na stavbu a vybavení nové budovy Mezinárodní telekomunikační unie… více ►