česky  english 

rozšířené vyhledávání

Biologické zbraně

Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraních a o jejich zničení (Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction - BTWC,případně BWC) - zkráceně Úmluva o zákazu biologických zbraní - vstoupila v platnost po ratifikaci 22 zemí 26. března 1975. Bývalé Československo podepsalo Úmluvu 10. dubna 1972 a ratifikovalo ji 30. dubna 1973. Nástupnická Česká republika přistoupila k Úmluvě 24. března 1993.

Tato úmluva je klíčovým nástrojem v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení. Jednalo se o první Úmluvu, která zakázala celou kategorii zbraní. V Ženevě se každý rok konají zasedání smluvních stran a zasedání expertů, která hodnotí pokrok v implementaci a univerzalizaci Úmluvy. Jednou za pět let se koná tzv. hodnotící konference.

ČR podpořila jménem EU spojence proti ruským nařčením v Úmluvě o biologických zbraních

thumb

Ve dnech 5. – 9. 9. proběhla konzultativní jednání pod Úmluvou o biologických zbraních (BWC) k údajným americkým a ukrajinským laboratořím na území Ukrajiny. více ►