česky  english 

rozšířené vyhledávání
odzbrojeni_by_eric_bridiers
Foto: (@MZV)

Odzbrojení

Problematika odzbrojení patří dlouhodobě mezi jednu z nejdůležitějších otázek globální bezpečnosti. Jednotliví aktéři mezinárodních vztahů se snaží skrze bilaterální a multilaterální diplomacii zamezit proliferaci zbraní.

Mezi klíčová centra těchto odzbrojovacích aktivit patří Ženeva, Vídeň a New York. V rámci systému OSN je zodpovědným orgánem Úřad OSN pro odzbrojení se sídlem v New Yorku.

Ženevská pobočka se zaměřuje na podporu aktivit a nástrojů v této oblasti:

Úkolem stálé mise je reprezentovat Českou republiku u Úřadu OSN pro odzbrojení a posilovat pozitivní působení a vliv na různých odzbrojovacích a kontrolních fórech. Prioritou České republiky je naplňování cílů přijatých Úmluv a interakce s ostatními delegacemi členských států, mezinárodními organizacemi a se zástupci akademické obce a nevládního neziskového sektoru o těchto otázkách.