česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konference o odzbrojení

Konference o odzbrojení (Conference on Disarmament, CD) byla založena rezolucí 1. zvláštního zasedání VS OSN k odzbrojení v r. 1978 jako nástupnický orgán ženevských výborů o odzbrojení a je jediným multilaterálním mezinárodním vyjednávacím fórem na poli odzbrojení. Je zodpovědná Valnému shromáždění OSN, jemuž předkládá výroční zprávu o činnosti.

Konference o odzbrojení měla původně 40 členských zemí, jejich počet postupně narostl na 65. Bývalé Československo patřilo k zakládajícím členům CD, po rozdělení federace toto členství na základě vzájemné dohody převzala SR. ČR se od té doby uchází o členství (v r. 2014 bylo registrováno celkem 27 žádostí o členství). Plenárních zasedání se ČR účastní spolu s 38 dalšími státy jako pozorovatel. Od srpna 2012 do února 2015 Česká republika koordinovala a vedla neformální skupinu pozorovatelských zemí (Informal Group of Observer States, IGOS).

CD se každý rok schází ve třech kolech (10, 7 a 7 týdnů). Předsednictví CD rotuje dle abecedního pořádku a trvá 4 týdny. V rámci CD byly sjednány nejdůležitější multilaterální smlouvy v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení, odzbrojení a kontroly konvenčních zbraní.

  • Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT)
  • Úmluva o zákazu vojenského nebo jakéhokoli nepřátelského použití prostředků měnící životní prostředí
  • Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických)  a toxinových zbraní a jejich zničení
  • Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení
  • Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek

Od r. 1998 je však činnost CD, která přijímá všechna rozhodnutí na základě konsensu, kvůli obstrukční politice jednoho jejího člena prakticky zablokovaná. Frustrace z paralýzy CD vedla mimo jiné ke sjednání některých smluv mimo rámec CD. Čtyřmi klíčovými otázkami CD jsou jaderné odzbrojení, negociace Úmluvy o zákazu výroby štěpných materiálů pro jaderné zbraně (FMCT), negativní bezpečnostní záruky bezjaderným státům (NSA) a zamezení zbrojních závodů ve vesmíru (PAROS). Převažující podporu členů CD má negociace textu Úmluvy o zákazu výroby štěpných materiálů pro jaderné zbraně (FMCT), ke které byl v roce 1995 přijat mandát, tzv. Shannonův. Poslední pracovní program byl přijat v roce 2009, ale nebyl nikdy implementován a to včetně negociací o FMCT. V posledních třech letech se CD intenzivně zabývá agendou oživení, s kterou úzce souvisí návrhy na revizi procedurálních pravidel nebo na rozšíření členství CD.

České mladé delegátky při OSN na Konferenci o odzbrojení

thumb

U příležitosti Mezinárodního dne mládeže, který připadá na 12. srpna, proběhla v rámci Konference o odzbrojení diskuse na téma mladých lidí a odzbrojení, kde vystoupily i Simona Petrů a Kristina Šůsová, české mladé delegátky při OSN. Ve svém… více ►