česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konvenční zbraně

Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, jež mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky (Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects), reguluje nebo úplně zakazuje některé typy konvenčních zbraní.

Do této kategorie patří zápalné zbraně, oslepující laserové zbraně, miny a výbušné zbytky válek. Úmluva je důležitým nástrojem mezinárodního humanitárního práva, který pomáhá zmenšovat utrpení civilní populace v post-konfliktních oblastech. Pro Československo Úmluva vstoupila v platnost 2. prosince 1983. Česká republika pak ratifikovala 20.2. 1993. Úmluvu rozvíjí a doplňuje celkem 5 protokolů, u nichž se počet členských států liší (nejnižší počet smluvních stran má Změněný protokol II a Protokol V, ale také Změněný článek 1):

  • Protokol o nezjistitelných střepinách (I)
  • Protokol o zákazu nebo omezení použití min, nástrah a jiných prostředků (II – nové znění přijato v roce 1996)
  • Protokol o zákazu nebo omezení použití zápalných zbraní (III)
  • Protokol o oslepujících laserových zbraních (IV)
  • Protokol o výbušných zbytcích války (V)

Česká republika vyzývá k univerzalizaci Úmluvy o konvenčních zbraních

thumb

Během šesté hodnotící konference Česká republika podpořila univerzalizaci Úmluvy o zákazu nebo omezení užívání některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky (CCW). Současně vyzdvihla její… více ►