česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konvenční zbraně

Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, jež mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky (Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects), reguluje nebo úplně zakazuje některé typy konvenčních zbraní.

Do této kategorie patří zápalné zbraně, oslepující laserové zbraně, miny a výbušné zbytky válek. Úmluva je důležitým nástrojem mezinárodního humanitárního práva, který pomáhá zmenšovat utrpení civilní populace v post-konfliktních oblastech. Pro Československo Úmluva vstoupila v platnost 2. prosince 1983. Česká republika pak ratifikovala 20.2. 1993. Úmluva má v současné době 121 členských států a 5 signatářů. Úmluvu rozvíjí a doplňuje celkem 5 protokolů, u nichž se počet členských států liší (nejnižší počet smluvních stran má Změněný protokol II a Protokol V, ale také Změněný článek 1):

  • Protokol o nezjistitelných střepinách (I)
  • Protokol o zákazu nebo omezení použití min, nástrah a jiných prostředků (II – nové znění přijato v roce 1996)
  • Protokol o zákazu nebo omezení použití zápalných zbraní (III)
  • Protokol o oslepujících laserových zbraních (IV)
  • Protokol o výbušných zbytcích války (V)

Na poslední 4. hodnotící konferenci (Ženeva, 14. – 25. 11. 2011) nevedla vyjednávání           o nových protokolech (týkající se min jiných než protipěchotních nebo kazetové munice) k úspěchu. Debata se také soustředila na používání bílého fosforu jako zápalné látky a na potřebu upravit Protokol III. Za nejdůležitější byla označena univerzalizace smlouvy. Byl také přijat Plán aktivit na podporu univerzalizace Úmluvy a jejích Protokolů (Accelerated Plan of Action on Universalisation of the Convention and its annexed Protocols). 5. hodnotící konference se bude konat ve dnech 12.-16. prosince 2016 v Ženevě.

priority

Česká republika zastávala v roce 2013 post místopředsedy zasedání Protokolu V a v roce 2014 Protokolu V předsedala. Ve stejném roce navíc koordinovala otázku asistence a spolupráce. Jednou z prioritních oblastí českého předsednictví byla univerzalizace Protokolu V (v rámci plánu Accelerated Plan of Action on Universalization of the Sonvention and its annexed Protocols). Česká republika se rovněž pravidelně podílí na technické asistenci a spolupráci v rámci projektů NATO Trust Fund a aktivně se zasazuje v propagaci Úmluvy. Od roku 2014 zastává Česká republika post koordiátora pro Řídící výbor sponzorského programu.