česky  english 

rozšířené vyhledávání

Smlouva o obchodu se zbraněmi


Smlouva o obchodu se zbraněmi (ATT) reguluje mezinárodní obchod s konvenčními zbraněmi včetně ručních palných zbraní, munice do bojových tanků, bojových letadel a válečných lodí. OSN systém byl ve své práci konfrontován dopadem, jaký má neexistující regulace a laxní kontrola obchodu se zbraněmi. Zejména dopad ozbrojených konflitků na civilní obyvatelstvo často žijící v podmínkách chudoby, deprivace a extrémní nerovnosti, vedl k nutnosti vytvořit smlouvu, která se bude přímo zabývat obchodem se zbraněmi. 

Dne 2. dubna 2013 bylo vytvoření ATT schváleno na zasedání Valné shromáždění OSN a dne 24. prosince 2014 dohoda vstoupila v platnost. Česká republika podepsala smlouvu 25. září 2014.

Smlouva o obchodu se zbraněmi zavazuje členské státy k monitorování dovozu, vývozu zbraní a zajištění, aby zbraně nepřekročily stávající zbrojní embarga, nebo nebyly použity k porušování lidských práv, včetně terorismu. Členské státy s pomocí OSN na základě ATT zavedou standardizované dovozní a vývozní předpisy. Cílem je, aby došlo k omezení přílivu zbraní do zemí jako je Sýrie, Jemen a Afghánistán.

 

Česká republika členem Řídícího výboru Úmluvy o obchodu se zbraněmi

thumb

Závěrem sedmého zasedání smluvních stran Smlouvy o obchodu se zbraněmi (ATT) byla ČR jmenována do Řídícího výboru na období 2021–2023. Společně s ní v tomto orgánu zasednou Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kostarika a Velká Británie.… více ►