česky  english 

rozšířené vyhledávání

Smlouva o obchodu se zbraněmi

Smlouva o obchodu se zbraněmi (ATT) reguluje mezinárodní obchod s konvenčními zbraněmi včetně ručních palných zbraní, munice do bojových tanků, bojových letadel a válečných lodí. OSN systém byl ve své práci konfrontován dopadem, jaký má neexistující regulace a laxní kontrola obchodu se zbraněmi. Zejména dopad ozbrojených konflitků na civilní obyvatelstvo často žijící v podmínkách chudoby, deprivace a extrémní nerovnosti, vedl k nutnosti vytvořit smlouvu, která se bude přímo zabývat obchodem se zbraněmi. 

Dne 2. dubna 2013 bylo vytvoření ATT schváleno na zasedání Valné shromáždění OSN a dne 24. prosince 2014 dohoda vstoupila v platnost. Česká republika podepsala smlouvu 25. září 2014. Smlouva má v současné době 82 členských států a 130 signatářů, 87 států dohodu ratifikovalo.

Smlouva o obchodu se zbraněmi zavazuje členské státy k monitorování dovozu, vývozu zbraní a zajištění, aby zbraně nepřekročily stávající zbrojní embarga, nebo nebyly použity k porušování lidských práv, včetně terorismu. Členské státy s pomocí OSN na základě ATT zavedou standardizované dovozní a vývozní předpisy. Cílem je, aby došlo k omezení přílivu zbraní do zemí jako je Sýrie, Jemen a Afghánistán.

priority

Česká republika patří mezi tradiční výrobce obraných a bezpečnostních zařízení. Zároveň však podporuje snahy o vytvoření zodpovědného přístupu k obchodování se zbraněmi. Zodpovědný přístup by měl mimo jiné zahrnovat udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, prevenci závažných porušení mezinárodního humanitárního práva a lidských práv. Z tohoto důvodu jsou pravidla pro exportní kontrolu v České republice přísnější než jaká vyžaduje ATT. Hlavním cílem České republiky je v co nejkratší době dosáhnout univerzality ATT.

Česká republika je také členem Řídícího výboru (Management Committee) na podporu sekretariátu a Hodnotícího výboru (Evaluation Committee) pro výběr šéfa sekretariátu ATT.

 

Česká republika vítá nové smluvní strany a podporuje univerzalizaci Smlouvy o obchodu se zbraněmi

thumb

Zástupce velvyslance, Michal Kaplan, vystoupil jménem ČR na páté konferenci smluvních stran (Ženeva, 26-30. října 2019) Smlouvy o obchodu se zbraněmi (ATT). V projevu ocenil pokrok v univerzalizaci smlouvy, zdůraznil potřebu důkladné… více ►

Smlouva o obchodu se zbraněmi: Velvyslanec Kára prezentoval zprávu Řídícího výboru

thumb

Dne 15. září velvyslanec Jan Kára prezentoval třetí konferenci smluvních stran Smlouvy o obchodu se zbraněmi (Ženeva, 11. - 15. září 2017) zprávu Řídícího výboru smlouvy. Vedle shrnutí aktivit Řídícího výboru za poslední rok zpráva obsahovala… více ►

Smlouva o obchodu se zbraněmi jako silný globálním nástroj regulace obchodu s konvenčními zbraněmi.

thumb

Velvyslanec Jan Kára, vedoucí české delegace na třetí konferenci smluvních stran Smlouvy o obchodu se zbraněmi (Ženeva, 11. - 15. září 2017), ve svém projevu ocenil pokrok dosažený v implementaci smlouvy, nastínil některé prioritní oblasti pro… více ►