česky  english 

rozšířené vyhledávání

Mezinárodní obchodní centrum

Mezinárodní obchodní centrum (International Trade Centre, ITC) je společnou agenturou Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO) a Konference OSN o obchodu a rozvoji (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) s ústředím v Ženevě.

Ze zdrojů těchto organizací je také centrum financováno. Dalším neméně významným zdrojem prostředků jsou příspěvky dobrovolných dárců, a to jak tradičních dárcovských zemí, především skandinávských zemí, tak i nových donorů z řad rozvíjejících se zemí, jakým je například Čína.

Cílem ITC je zvyšování konkurenceschopnosti rozvojových a transformujících se zemí a zapojení privátního sektoru, zejména pak malých a středních podniků, do mezinárodního obchodu prostřednictvím technické asistence a budování kapacit. Základem pro aktivity ITC je rozvojový program WTO „Aid for Trade“. Práce ITC spočívá v řízení projektů, vydávání publikací, zpracovávání a poskytování nástrojů tržní analýzy a organizování seminářů, konferencí, fór a dalších událostí.

Česká republika již několik let není aktivním dobrovolným dárcem, činnost ITC však monitoruje a s centrem spolupracuje na ad hoc bázi.

Více informací na webových stránkách ITC.