česky  english 

rozšířené vyhledávání

Světová organizace duševního vlastnictví

Světová organizace duševního vlastnictví (dále jen WIPO) je specializovanou agenturou OSN. Je zcela výhradně zaměřena na rozvoj vyváženého a dostupného systému duševního vlastnictví, který odměňuje kreativitu, podporuje inovaci a přispívá k ekonomickému rozvoji a zároveň tak chrání veřejný zájem.

WIPO byla založena v roce 1967 Úmluvou o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví a jejím hlavním mandátem uděleným členskými státy je celosvětová podpora ochrany práv duševního vlastnictví skrze vzájemnou spolupráci, jak mezi členskými státy, tak i ostatními mezinárodními organizacemi. Generálním ředitelem je Daren Tang (od 1. října 2020). Organizace má v současné době 193 států.

ČR ve WIPO prezentovala své tradiční výrobky

thumb

Karlovarské oplatky, Hořické trubičky, Novosedlské slámové víno, české sklo anebo porcelán měli možnost okusit či obdivovat účastníci zasedání Pracovní skupiny pro rozvoj Lisabonského systému na akci pořádané v podvečer 14. června v prostorách… více ►

Česká republika přistoupila k Ženevskému aktu Lisabonské dohody

thumb

Velvyslanec Václav Bálek předal do rukou generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) Darena Tanga listinu o přistoupení České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních.… více ►

Generální ředitel WIPO Daren Tang ocenil úspěchy ČR na poli inovací

thumb

Daren Tang při jednání s velvyslancem Václavem Bálkem dne 9. listopadu vyzdvihl opakované vysoké umístění ČR v žebříčcích Global Innovation Index. Za české silné stránky označil kreativitu a kulturní bohatství, v kombinaci s rozvinutým… více ►