česky  english 

rozšířené vyhledávání

Světová organizace duševního vlastnictví

Světová organizace duševního vlastnictví (dále jen WIPO) je specializovanou agenturou OSN. Je zcela výhradně zaměřena na rozvoj vyváženého a dostupného systému duševního vlastnictví, který odměňuje kreativitu, podporuje inovaci a přispívá k ekonomickému rozvoji a zároveň tak chrání veřejný zájem.

WIPO byla založena v roce 1967 Úmluvou o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví a jejím hlavním mandátem uděleným členskými státy je celosvětová podpora ochrany práv duševního vlastnictví skrze vzájemnou spolupráci, jak mezi členskými státy, tak i ostatními mezinárodními organizacemi. Generálním ředitelem je Daren Tang (od 1. října 2020). Organizace má v současné době 193 států.

Generální ředitel WIPO Daren Tang ocenil úspěchy ČR na poli inovací

thumb

Daren Tang při jednání s velvyslancem Václavem Bálkem dne 9. listopadu vyzdvihl opakované vysoké umístění ČR v žebříčcích Global Innovation Index. Za české silné stránky označil kreativitu a kulturní bohatství, v kombinaci s rozvinutým… více ►