česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © SM Vídeň
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika úspěšně završila dvouleté předsednictví ve Výboru lidské dimenze OBSE

Speciálním zasedáním Výboru lidské dimenze OBSE (Human Dimension Committee, HDC) k připomínce 30. výročí Pařížské charty pro novou Evropu bylo úspěšně zakončeno dvouleté předsednictví České republiky v tomto výboru. Závěrečné zasedání, které se uskutečnilo dne 15. prosince 2020, vyzdvihlo význam Pařížské charty jako významného historického milníku, který mj. položil základy procesu institucionalizace KBSE and její transformace na OBSE, ale i jako dokumentu, který definoval společný demokratický základ pro všechny účastnické státy, včetně zakotvení přímého vztahu dodržování lidských práv, demokratické správy věcí veřejných a tržního hospodářství k bezpečnosti.

V preambuli Pařížské charty účastnické státy OBSE deklarovaly, že éra konfrontace a rozdělení Evropy skončila a vztahy v ní budou nadále založeny na úctě a spolupráci. Zkušenosti, které Česká republika společně se zeměmi střední a východní Evropy v rámci procesu následné společenské transformace získala, byly zároveň inspirací pro vytváření a realizaci české zahraniční politiky. Podpora dodržování lidských práv a demokracie ve světě je dlouhodobou prioritou České republiky, kterou aktivně a konzistentně prosazuje také na mezinárodních fórech, včetně OBSE. Dvouleté předsednictví Výboru lidské dimenze OBSE tak potvrdilo potenciál a dobrou pověst České republiky v oblasti mezinárodní ochrany lidských práv.

Česká republika se v rámci předsednictví ve Výboru lidské dimenze, který slouží jako platforma pro dialog mezi účastnickými státy OBSE o implementaci závazků v lidské dimenzi, zaměřovala na lidská práva a základní svobody, jakož i na důležité téma tolerance a nediskriminace. V rámci tematických zasedání byla velká pozornost věnována oblastem, které patří k prioritám české zahraniční politiky, včetně voleb/volebního pozorovatelství, politické participace a podpory občanské společnosti.

V závěru roku české předsednictví vyjednávalo výstupy Ministerské rady OBSE v lidské dimenzi, kde se podařilo dosáhnout konsenzu a přijetí textu ministerského rozhodnutí k prevenci mučení. Přijatý text, který je po několika letech bez ministerského výstupu průlomem v lidské dimenzi, potvrzuje a dále posiluje závazky účastnických států v oblasti prevence mučení, když přináší některé nové prvky a nový jazyk, včetně zakotvení důležité role Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) v této oblasti, zaměření na oběti mučení a jejich rodiny, zdůraznění genderově-sensitivního přístupu v boji proti mučení, posílení prvků nucených zmizení a napojení na problematiku trestu smrti.