česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: SM Vídeň
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zasedání funkcionářů Úmluvy o jaderné bezpečnosti během CZ PRES

Recepci (18. 7. 2022) pořádanou u příležitosti zasedání funkcionářů Úmluvy o jaderné bezpečnosti (CNS) zahájili velvyslanec Stálé mise ve Vídni Ivo Šrámek a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a prezidentka CNS Dana Drábová.  Zasedání i recepce byly příležitostí zdůraznit jednu z našich priorit CZ PRES a vážnost, kterou ČR jaderné bezpečnosti přikládá.

Česká republika se během svého předsednictví v Radě EU zaměřuje na pět prioritních oblastí. České předsednictví tak klade mimo jiné důraz na otázku energetické bezpečnosti EU, která je v současné době naléhavější než kdy jindy, a na urychlení přechodu na nízko-emisní a obnovitelné zdroje energie.

Jaderná energetika má svou úlohu při zajišťování energetické bezpečnosti EU a plnění cílů EU v oblasti klimatických změn. Zcela nepochybně bude hrát důležitou roli při postupném vyřazování uhlí z  energetického mixu ČR. Jaderná bezpečnost je v důsledku toho jednou z prioritních oblastí a Česká republika ji přikládá jednoznačný význam stejně jako adekvátnímu dozornému a legislativnímu rámci v této oblasti.

Těší nás, že Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, má i nadále podporu v pokračování ve funkci prezidentky sloučené 8. a 9. hodnotící konference smluvních stran Úmluvy o jaderné bezpečnosti (CNS). Úmluva se za dobu své platnosti etablovala jako významný mezinárodní instrument založený na společném zájmu dosáhnout a udržet vysokou úroveň jaderné bezpečnosti. Tento cíl má zásadní význam pro budoucí mírové využívání jaderné energie na celém světě.

Více informací o prioritách českého předsednictví najdete na oficiálních webových stránkách www.EU2022.CZ.