česky  english 

rozšířené vyhledávání

Personální obsazení mise

Ivo Š r á m e k

velvyslanec, stálý představitel, vedoucí SM

Stálý představitel ČR při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

Martin K l u č a r

rada vyslanec, zástupce stálého představitele, zástupce vedoucího SM pro úsek OSN

Agenda OSN:

jaderné otázky, CTBTO, IAEA (MAAE), kontrolní režimy: NSG, ZC, WA

Jiří B l a ž e k

1. tajemník

Agenda OSN:

UNOV, UNODC, INCB, UNCND, UNCCPCJ, COPUOS, UNCITRAL, UNIDO, ICMPD

Kamila Xenie

V e t i š k o v á

1. tajemník, 
zástupkyně vedoucího SM pro úsek OBSE

Agenda OBSE:

politické otázky (Stálá rada), lidská dimenze

Peter U r b á n e k rada vyslanec

Agenda OBSE:

politicko-vojenské otázky

Ondřej P a v l í k

1. tajemník

Agenda OBSE:

politické otázky (Stálá rada), finanční a rozpočtové otázky (ACMF), ekonomická a environmentální dimenze, partneři pro spolupráci, lidské zdroje, český personál v OBSE

Martin P á ž í k,

Petr V o b o r n ý

vojenští poradci

Agenda OBSE:

politicko-vojenské otázky

Karel K ü n z e l vědecký poradce

Agenda OSN:

jaderné otázky, IAEA (MAAE), CTBTO

Jan S t e j s k a l

hospodář Finančně-hospodářský úsek

Ivana S k r u š n á

 

sekretářka

Sekretariát Stálé mise

Tel.: +43189958140
Fax : +4318945798
Email: mission.vienna@embassy.mzv.cz

Marek M a s á k řidič, garážmistr