česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © OSCE/Jenniver Sehring

Ekonomická a environmentální dimenze OBSE

Ekonomické a environmentální faktory mohou ovlivňovat bezpečnost a stabilitu, právě proto se OBSE na tyto vlivy zaměřuje v rámci své ekonomické a environmentální dimenze. Každoročně se tato témata řeší během Ekonomického a environmentálního fóra a Implementačního zasedání. Koordinátor ekonomických a environmentálních aktivity úzce spolupracuje s úřadujícím předsednictvím i s jednotlivými zaměstnanci polních misí OBSE.

Ekonomická a environmentální dimenze OBSE se zabývá širokým spektrem témat. Ve Strategickém dokumentu pro ekonomickou a environmentální dimenzi z roku 2003 se účastnické státy zavázaly spolupracovat v oblasti ekonomiky, dobrého vládnutí, udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Všechna tato témata a závazky mohou pomoci čelit bezpečnostním hrozbám.

Účastnické státy v rámci druhé dimenze podporuje Kancelář koordinátora ekonomických a environmentální aktivit OBSE (Office of the Co-ordinator of OSCE Economic and Environmental Activities; OCEEA). OCEEA se snaží usnadnit dialog o ekonomických, environmentálních i energetických otázkách, podporovat dobré vládnutí a transparentnost a posilovat spolupráci mezi účastnickými státy. OCEEA také společně s úřadujícím předsednictvím připravuje Ekonomické a environmentální fórum, které se každoročně uskutečňuje v Praze a propojuje více než 400 zástupců vlád, občanské společnosti, soukromých firem i mezinárodních organizací.

Ekonomické a environmentální aktivity OBSE

V rámci ekonomických aktivit se OBSE zaměřuje především na podporu dobrého vládnutí, pracovní migraci, bezpečnost dopravy, ekonomickou participaci žen a boj proti korupci, praní špinavých peněz a financování terorismu. Skrze podporu mezinárodní spolupráce v těchto oblastech se OBSE snaží napomáhat udržitelnému ekonomickému růstu a stabilitě v regionu.

Environmentální aktivity OBSE se zaměřují na dobré environmentální vládnutí, vodní management, klimatické změny, kontrolu nebezpečného odpadu a snižování rizik plynoucích z přírodních katastrof. Tyto aktivity podporují dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a související Agendy 2030.

Aarhuská centra a Iniciativa ENVSEC

Pro zvládání environmentálních a bezpečnostních výzev je nezbytný dialog mezi vládami, soukromým sektorem i občany. OBSE podporuje vznik a práci tzv. Aarhuských center, které mají být platformou pro tento dialog a pomáhat vládám v implementaci Aarhuské konvence (The United Nations Economic Commission for Europe Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters). Tato environmentální dohoda byla podepsaná 25. června 1998 v dánském Aarhusu. Ve 14 zemích v regionu OBSE v součastnosti funguje 60 Aarhuských center.

Od roku 2003 OBSE spolupracuje se čtyřmi mezinárodními organizacemi (UNDP, UNEPR, UNECE a REC) v rámci Environmentální a bezpečnostní iniciativy ENVSEC. Iniciativa je prostorem pro jednotnou odpověď na environmentální a bezpečnostní výzvy, především ty související se sdílenými přírodními zdroji, nebezpečnými látkami, klimatickými změnami a snižováním rizik plynoucích z přírodních katastrof.