česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Piotr Markowski

Lidskoprávní dimenze OBSE

Respekt k lidským právům a fungující demokratické instituce jsou klíčové prvky pro trvalou bezpečnost. Proto se účastnické státy OBSE zavázaly dodržovat lidská práva a demokratické principy. Skrze aktivity a mechanismy lidskoprávní dimenze OBSE podporuje spravedlivé volby, vládu práva, svobodu médií, práva národnostních menšin, toleranci a nediskriminaci.

V rámci lidskoprávní dimenze OBSE fungují následující tři tzv. autonomní instituce:

Zástupci účastnických států OBSE se během roku pravidelně schází v rámci Výboru pro lidskoprávní dimenzi. Jednou ročně pořádá Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) Implementační zasedání lidskoprávní dimenze (HDIM). Jedná se o největší pravidelnou evropskou lidskoprávní konferenci, které se účastní stovky zástupců vlád a občanské společnosti, expertů a lidskoprávních aktivistů. Zvláštní pozornost je v rámci lidskoprávní dimenze věnována právům a příležitostem Romů a Sintů. Skrze Kontaktní místo OBSE pro záležitosti Romů a Sintů se organizace snaží chránit jejich práva, podporovat jejich integraci a roli ve společnosti, posilovat jejich politickou participaci a vztahy s místními i národními úřady a také zlepšovat jejich bytovou situaci.