česky  english 

rozšířené vyhledávání

OBSE

The Helsinki Final Act negotiators, the Foreign Ministers of the CSCE participating States, at the first Helsinki meeting in 1973. (OSCE)

Ministři zahraničních věcí z účastnických států během prvního Helsinského zasedání k vyjednávání Helsinského závěrečného dokumentu v roce 1973 (© OSCE)

Původní Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (KBSE) byla založena podpisem Helsinského závěrečného dokumentu (Helsinki Final Act) v roce 1975. Se svými 57 účastnickými státy (včetně České republiky) v Evropě, Střední Asii a Severní Americe představuje dnešní OBSE největší regionální bezpečnostní organizaci na světě. Přispívá aktivně ke snahám o včasné varování a k prevenci konfliktů, zvládání krizí a následné postkonfliktní obnově. Přestože byla OBSE vytvořena jako bezpečnostní organizace, nevěnuje se výlučně vojensko-bezpečnostním otázkám a odzbrojení. Na základě unikátního komplexního pojetí bezpečnosti se zabývá velice intenzivně rovněž lidskými právy, jejichž dodržování je neodmyslitelným předpokladem pro mír a stabilitu, bezpečnostními aspekty ekonomicko-environmentální problematiky a dalšími oblastmi s bezpečnostním přesahem. Pro OBSE dnes pracuje cca 2500 lidí.  Naprostá většina pracovníků OBSE působí v 15 polních misích v jihovýchodní a východní Evropě, na Kavkaze a ve Střední Asii a necelých 500 lidí pracuje pro Sekretariát OBSE ve Vídni a tři autonomní instituce (ODIHR, HCNM, RFoM). Aktivity OBSE v otázkách bezpečnosti jsou většinou zajišťovány prostřednictvím polních misí a regionálních center a zahrnují kontrolu zbrojení, preventivní diplomacii, zvyšování bezpečnosti, zlepšování vztahů mezi znepřátelenými skupinami, monitoring lidských práv, podporu demokracie a svobodných, soutěživých voleb a další. Všechny účastnické státy mají stejnou váhu a rozhodnutí jsou přijímána na základě konsenzu. Hlavním sídlem OBSE je Vídeň, kanceláře jednotlivých součástí OBSE jsou rovněž v Kodani, Ženevě, Haagu, Praze a Varšavě.