česky  english 

rozšířené vyhledávání

Rozpočet OBSE

A section of the physical document library at the OSCE Secretariat in Vienna. (OSCE/Jonny Perfect)

Část knihovny dokumentů OBSE na Sekretariátu ve Vídni (© OSCE/Jonny Perfect)

Celkový rozpočet OBSE se pohybuje okolo 140 milionů EUR. Rozpočet je každoročně schvalován konsensem účastnických států. Z rozpočtu jsou hrazeny náklady Sekretariátu a dalších institucí OBSE a až dvě třetiny rozpočtu jsou určeny pro jednotlivé polní mise a aktivity OBSE v regionech. Částečně se činnost OBSE financuje z mimorozpočtových prostředků, které jsou poskytovány účastnickými státy OBSE na konkrétní mimorozpočtové projekty. EU financuje rozpočet OBSE z více jak 70 %, nejvýznamnějším jednotlivým přispěvatelem jsou pak USA s příspěvkem cca 13 %.