česky  english 

rozšířené vyhledávání

Česká republika v OSN

Česká republika se jako jedna ze zákládajících zemí aktivně podílí na činnosti OSN. Českou republiku při OSN zastupují Stálé mise České republiky v New Yorku, Ženevě, ve Vídni a v Nairobi.

J. Masaryk podepisuje Chartu OSN

Československý ministr zahraničí Jan Masaryk podepisuje Chartu OSN (San Francisco, 26. června 1945)

Proč je členství ČR v OSN důležité?

Organizace spojených národů je jedinou mezinárodní mezivládní organizací s univerzálním členství a je tedy jedinečnou platformou pro řešení globálních problémů. Členství v  OSN a jejích volených orgánech a ujednáních umožňuje České republice aktivně prosazovat její politické a ekonomické zájmy, prezentovat, sbližovat či koordinovat její postoje vůči ostatním zemím z reprezentativního fóra a posilovat mezinárodní prestiž země.

Stručná rekapitulace

Československo bylo jedním z 51 zakládajících členů OSN. V důsledku rozdělení Československa musely oba nástupnické státy požádat o přijetí do OSN jako nové členské státy. Přijímací proces byl ukončen 19. ledna 1993 přijetím České republiky za nového člena OSN.

K vrcholům dosavadního působení ČR v OSN patřilo členství ČR v Radě bezpečnosti v období 1994–1995 a předsednictví 57. Valnému shromáždění OSN (podzim 2002–podzim 2003). Významné bylo rovněž předsednictví v Hospodářské a sociální radě v roce 1997 a obsazení místopředsednických funkcí v celé řadě volených orgánů OSN.  Od jejího vzniku až do dnešního dne byla Česká republika zvolena do více než 40 volených orgánů OSN. Více informací k působení ČR v OSN můžete najít například na stránkách Stálé mise ČR při OSN v New Yorku.