česky  english 

rozšířené vyhledávání

Mezinárodní protikorupční akademie OSN

IACA - logo

IACA - logo

Mezinárodní protikorupční akademie (International Anti-Corruption Academy) je mezinárodním expertním střediskem pro protikorupční výzkum, vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj politik a procedur k prevenci a boji proti korupci. Akademie má vychovávat státní úředníky i další zájemce ze soukromého sektoru. Financování zajišťují vlády participujících zemí a neziskové organizace. Akademie sídlí v Laxenburgu jižně od Vídně a je mezinárodní organizací přidruženou k OSN. V činnosti ji podporují Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) i rakouská vláda. Česká republika byla jedním ze zakládajících členů Akademie. V letních měsících organizuje Akademie pravidelnou letní školu zaměřenou na boj proti korupci a připravuje další školení v této oblasti.