česky  english 

rozšířené vyhledávání

Pracovní příležitosti v OBSE

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě nabízí řadu pracovních příležitostí jak v rámci svého sekretariátu ve Vídni, tak i například v Haagu, Varšavě, Praze a ve svých polních misích na Balkáně, jižním Kavkaze a ve Střední Asii. O tato pracovní místa se mohou ucházet všichni občané účastnických států OBSE, kteří splňují požadavky předepsané pro danou pozici. Na sekondovaná místa je nezbytná nominace ze strany MZV ČR.

Logo OBSE

Logo OBSE

OBSE nabízí tři základní kategorie pracovních příležitostí: smluvní (contracted), tzv. sekondované (seconded, jde o vysílání pracovníků Českou republikou, která hradí část nákladů) a ostatní. Podrobné informace včetně seznamu aktuálně volných pracovních míst všech kategorií najdete na webové stránce OBSE věnované pracovním příležitostem. Další důležité informace naleznete také na webových stránkách MZV.

Smluvní pracovní místa (Contracted Positions)

Tyto časově omezené kontrakty jsou nabízeny pracovníkům na pozicích v rámci Sekretariátu, institucí (ODIHR, HCNM, RFoM aj.) a v omezené míře i v rámci polních misí. Základní kategorie těchto míst jsou: General Service (GS), Junior Professionals (stupně P1, P2), Middle-ranking Professionals (stupně P3, P4), Management Professionals (stupně P5, D). Požadavky pro konkrétní místa jsou vždy podrobně uvedeny ve vypsaném výběrovém řízení. Zájemci o smluvní pozice se mohou hlásit přímo on-line prostřednictvím internetových stránek OBSE.

Sekondovaná pracovní místa (Seconded Positions)

Formou sekondmentu jsou obsazována zejm. místa v polních misích OBSE. V praxi to znamená, že pracovníci jsou nominováni účastnickým státem OBSE, který vyslaným expertům obvykle platí základní plat, ke kterému obdrží vybraný civilní expert od OBSE tzv. Boarding and Lodging Allowance (BLA). Experti jsou zpravidla sekondováni na 1 rok s možností prodloužení. Nominace kandidátů na sekondované pozice se řídí specifickými národními pravidly, v ČR za ni zodpovídá Národní kontaktní místo MZV ČR (nkm@mzv.cz). Volná pracovní místa včetně sekondovaných pozic jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách OBSE.