česky  english 

rozšířené vyhledávání

Volební pozorovatelské mise OBSE

Volební pozorovatelské mise OBSE, jejichž úkolem je hodnotit dodržování závazků účastnických zemí OBSE týkajících se demokratických volebních procesů, organizuje Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (Office for Democratic Institutions and Human Rights; ODIHR). Úřad také realizuje projekty technické asistence a legislativní analýzy ve volební oblasti.
 

An ODIHR election observer speaks with an official at a polling station in Yerevan during parliamentary elections in Armenia, 12 May 2007. (OSCE/Urdur Gunnarsdottir)

Volební pozorovatelka ODIHR mluví s oficiální zástupkyní ve volební místnosti v Jerevanu během parlamentních voleb v Arménii 12. května 2007 (© OSCE/Urdur Gunnarsdottir)

ODIHR má v oblasti pozorování volebních procesů dlouholeté zkušenosti a v posledních letech vyslal několik tisíc pozorovatelů. Pozorování voleb je založeno na dvou základních principech: na závazcích vlád účastnických států OBSE zajistit demokratické volby a na jednoduchém, ale nezbytném pravidle, že pozorovatel se nevměšuje do volebního procesu. Metodologie pozorování voleb je obsažena v příručce Election Observation Handbook, kterou na základě dosavadní praxe a zkušeností vypracoval ODIHR.

Volební pozorovatelé

Všechny účastnické státy OBSE mohou nominovat krátkodobé či dlouhodobé pozorovatele do volebních pozorovatelských misí ODIHR. Pod pojmem volební pozorovatel se skrývají následující specializované skupiny, z nichž každá má specifickou úlohu v rámci celé mise:

  • Základní tým (Mission Core Team) zahrnuje vedoucího mise, profesionální analytiky se zkušenostmi v oblasti médií, volebních systémů, politiky, práva, otázek menšin, logistiky, statistiky a financí.
  • Dlouhodobí pozorovatelé (Long-Term Observers; LTOs) jsou vysíláni na místo působení 3 až 6 týdnů před dnem konání voleb. Kromě dlouhodobého pozorování volebního procesu včetně předvolební kampaně, mají na starosti organizační záležitosti týkající se krátkodobých pozorovatelů.
  • Krátkodobí pozorovatelé (Short-Term Observers-STOs) přijíždějí cca 4 až 5 dní před otevřením volebních místností a zůstávají cca 7 až 10 dní. Jejich hlavní náplní práce je pozorovat volební proces v poli a zpracovávat hlášení pro ODIHR.
  • Parlamentáři (Parlamentarians) také působí jako krátkodobí pozorovatelé. Reprezentují orgány typu Parlamentního shromáždění OBSE či Rady Evropy nebo Evropský parlament.
  • Národní podpůrný personál zahrnuje administrativní pracovníky, řidiče, logistické asistenty a překladatele.

Zatímco členové základního týmu jsou profesionálové ve smluvním vztahu s ODIHR na základě jejich odborných zkušeností, místa krátkodobých a dlouhodobých pozorovatelů jsou nabídnuta všem účastnickým státům OBSE s výjimkou země, ve které se dotyčné volby konají.

Jak se stát volebním pozorovatelem

Pokud ODIHR rozhodne o vyslání volební pozorovatelské mise, požádá účastnické státy OBSE prostřednictvím jejich diplomatických misí ve Vídni o nominaci dlouhodobých a krátkodobých pozorovatelů. Proces výběru a organizace vysílání volebních pozorovatelů je plně v rukách vysílajícího státu, přičemž je zpravidla koordinován Ministerstvem zahraničních věcí. Je tedy zbytečné, aby se uchazeči obraceli přímo na ODIHR.

Poznámka: Pouze v případě, že uchazeči mají skutečně rozsáhlé zkušenosti z pozorování volebních procesů nebo ze zajišťování technické pomoci při volebních pozorovatelských misích a jsou ochotni přijmout úkol v rámci pozorovatelské volební mise ODIHR, mohou se zaregistrovat přímo v databázi volebních expertů ODIHR (ODIHR Election Observation Database). Upozorňujeme, že se jedná o databázi sdružující pouze experty s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti pozorování volebních procesů. Nasazení takovýchto pracovníků ve volebních pozorovatelských misích (obvykle v rámci Mission Core Team) koordinuje přímo ODIHR (nejedná se tedy o standardní LTOs či STOs).

Hlavním koordinátorem vysílání českých volebních pozorovatelů je Národní kontaktní místo (NKM) Ministerstva zahraničních věcí ČR. NKM je možné kontaktovat na adrese nkm@mzv.cz.

Další informace k tomu, jak se stát volebním pozorovatelem najdete v angličtině přímo na stránkách OBSE. Informace k volbám a volebnímu pozorování najdete na stránkách ODIHR.