česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vysílání českých expertů do civilních misí

Česká republika se dlouhodobě aktivně podílí na práci civilních misí - pomáhá tak v nestabilních regionech a zároveň posiluje svoji vlastní bezpečnost. Na chodu misí se Česká republika podílí skrze své příspěvky do mezinárodních organizací a vysíláním českých expertů, kteří po návratu přinášejí cenné zkušenosti získané v mezinárodním prostředí. Česká republika tak v průběhu uplynulých patnácti let vyslala do misí EU 56 civilních expertů, 145 policistů a 4 zástupce celní správy. V misích OBSE se pak vystřídalo celkem 75 expertů a dalších 20 jich bylo vysláno do sekretariátů ve Vídni, Haagu, Varšavě a v Praze. V současné době v civilních misích působí 47 Čechů.

15 let vysílání českých expertů do civilních misí

 

Zajištění bezpečné Evropy a jejího okolí je jednou z nejnaléhavějších výzev, které v současnosti čelíme. Naším sousedstvím se šíří nestabilita a zmítají jím konflikty. Tyto okolnosti si žádají jak posilování tradičních prvků obrany, tak využívání relativně nových nástrojů krizového řízení jako jsou civilní mise. Jediná správná odpověď na nestabilitu v sousedství i ve světě vede skrze spolupráci v mezinárodních organizacích. Naše členství v Organizaci spojených národů, Evropské unii a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě s sebou nese závazek a příležitost podílet se na prevenci, krizovém řízení či podpoře státům po ukončení konfliktů, kterými byly zasaženy.

Civilní mise jsou jedním z významných nástrojů české i evropské zahraniční bezpečnostní politiky. Činnost expertů, kteří jsou do nich zapojeni, je nedocenitelná, a má často přímý pozitivní vliv nejen na bezpečnost v zemích, kde mise působí – například v Afghánistánu, Mali, v Kosovu nebo na Ukrajině, ale i na život místních obyvatel. Evropská unie takových misí k dnešnímu dni vede devět.

Česká republika se aktivně zapojuje do civilních misí více než 15 let, během nichž vyslala stovky českých expertů do Asie, Afriky a Evropy. Při příležitosti tohoto významného milníku se Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Pražským institutem bezpečnostních studií rozhodlo uspořádat dne 19. června 2017 setkání, v jehož rámci umožní diskutovat o zkušenostech českých expertů z působení v misích a o možnostech, jak se Česká republika může zapojovat nadále. Velmi si vážíme dlouhodobé práce našich expertů, kteří jsou důležitým českým příspěvkem do mnohonárodnostních misí.

Ivo Šrámek
Náměstek pro řízení sekce
bezpečnostní a multilaterální
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

 


 

Více informací k civilním misím a působení ČR v nich najdete v níže přiloženém sborníku.

Veškeré informace o tom, jak se do misí zapojit, najdete na stránkách Národního kontaktního místa Ministerstva zahraničních věcí.

 

 

přílohy

15 let vysílání českých expertů do civilních misí 2 MB PDF (Acrobat dokument) 25.7.2017