česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Češi ve 2. světové válce

Společným úsilím spojeneckých armád byla dne 8. května 1945 podepsáním bezpodmínečné kapitulace stvrzena porážka fašistického Německa ve Druhé světové válce. V květnu roku 1945 uplynulo dlouhých šest let od napadení Polska, které se stalo prologem nejstrašnější války, kterou dosud lidstvo poznalo.

V květnu 2020 si připomeneme 75. let od ukončení tohoto konfliktu, což nám dává příležitost vyjádřit naši hlubokou vděčnost dosud žijícím veteránům, vzpomenout památky těch, kteří za naši svobodu položili své životy a těch, kteří se dnešních dnů nedožili. Toto výročí nám rovněž dává možnost připomenout si historii let 1939-1945, kdy byl celý svět zachvácen válečným konfliktem a zároveň se rozhodovalo o jeho novém uspořádání. České velvyslanectví v Moskvě ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem v Praze připravilo sérii informačních materiálů, které mapují cestu československé jednotky, která vznikla v Sovětském svazu 15. července 1942, z Buzuluku až do Prahy. Materiály zachycují nejen bojovou cestu jednotky, ale uvádějí její historii do širších souvislostí. Počínaje pátkem 3. dubna se materiály budou objevovat na stránce velvyslanectví www.mzv.cz/moskva a na jeho facebooku třikrát týdně, a to v pondělí, středu a pátek. Velvyslanectví dává opublikované materiály volně k dalšímu využití.

Seriál zpracovali pracovníci Vojenského historického ústavu Praha Mgr. Tomáš JAKL, PeadDr. Jindřich MAREK, PhDr. Jiří PLACHÝ, Ph.D. a PhDr. Karel STRAKA, Ph.D.

Tiskové prohlášení Velvyslanectví České republiky v Moskvě k zahájení seriálu článků věnovaných 75. výročí konce Druhé světové války

Společným úsilím spojeneckých armád byla dne 8. května 1945 podepsáním bezpodmínečné kapitulace stvrzena porážka fašistického Německa ve Druhé světové válce. V květnu roku 1945 uplynulo dlouhých šest let od napadení Polska, které se stalo… více ►

Pražské povstání

x2020_05_07

Vystoupení proti německým okupantům, kteří plánovali zničení české metropole, vypuklo proti plánům odboje o dva dny dříve 5. května 1945. více ►

Těžké boje o Moravskou Ostravu

x2020_05_05_2

Ostravská operace ve dnech 10. března – 5. května 1945, které se po boku jednotek 4. ukrajinského frontu Rudé armády zúčastnila 1. čs. tanková brigáda v SSSR s 65 tanky T-34 a také letci 1. čs. letecké smíšené divize v SSSR na stíhacích… více ►

Karpatsko-dukelská operace

x2020_04_29

Této útočné operace 1. ukrajinského frontu na polsko-slovenských hranicích se od září 1944 zúčastnil i 1. čs. armádní sbor v SSSR v síle 16 000 mužů. Šlo o nejkrvavější vystoupení československých vojáků na východní frontě. více ►

Připojení Podkarpatské Rusi k SSSR

x2020_04_24

Dne 8. května 1944 podepsal v Londýně úřadující ministr zahraničí československé exilové vlády Hubert Ripka se sovětským velvyslancem V. Lebeděvem „Dohodu o poměru mezi československou správou a sovětským vrchním velitelem po vstupu… více ►

1. čs. samostatná brigáda v SSSR při osvobození Kyjeva

x2020_04_24_1

Výnosem československého exilového ministerstva národní obrany z 18. května 1943 bylo nařízeno sloučení 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR a 1. čs. záložního pluku SSSR. více ►

Boj o Sokolovo

x2020_04_21

Československý 1. samostatný polní prapor odejel na frontu z Buzuluku 30. ledna 1943. více ►

Vznik československé vojenské jednotky v SSSR

x2020_04_19

Krátce po napadení Sovětského svazu nacistickým Německem 22. června 1941 došlo 18. července k podpisu československo-sovětské smlouvy o válečném spojenectví a 27. září 1941 k podepsání úmluvy o vzniku čs. vojenské jednotky pod velením určeným čs… více ►

Českoslovenští občané v lágrech „Souostroví Gulag“

x2020_04_16

Do SSSR uprchly v letech 1939–1941 tisíce čs. občanů, především z Maďary okupované Podkarpatské Rusi. Očekávali bratrské přijetí, namísto toho však byli až na výjimky jako „špióni“ zatčeni, odsouzeni k mnohaletým trestům a… více ►

Vznik československé vojenské jednotky v Polsku v roce 1939

x2020_04_14

Dne 30. dubna 1939 byla v jeho budově založena „Zahraniční vojenská skupina československá“. více ►

Maďarská okupace Podkarpatské Rusi

x2020_04_11

Dne 12. března 1939 vyzval v Berlíně Adolf Hitler maďarského vyslance, aby maďarská armáda v rámci likvidace zbytků demokratického Československa v nejkratší době vojensky obsadila Podkarpatskou Rus. více ►

Okupace Českých zemí 15. března 1939

x2020_04_09

„Záchrana míru“ na účet českého pohraničí v Mnichově v září 1938 uspokojila nacistické Německo jen zdánlivě. Adolf Hitler již 21. října 1938 stanovil nové úkoly německé armádě, které počítaly s likvidací zdeformovaného Československa… více ►

Mnichovská dohoda a její důsledky

Mnichovskou dohodou vyvrcholila politika usmiřování Třetí říše, kterou dlouhodobě sledovala Velká Británie, k níž se posléze připojila Francie. Dohoda byla podepsána v noci z 29. na 30. září 1938 v Mnichově Adolfem Hitlerem, Benitem Mussolinim,… více ►

Československo-sovětské spojenectví v letech 1935–1939

thumb

Československo-sovětská spojenecká smlouva z roku 1935

Československo-sovětské vztahy v krizi mezinárodních vztahů první poloviny 30. letech

Edvard BENEŠ

thumb

Tomáš Garrigue MASARYK

thumb