česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus - situace v Rusku a informace pro české občany (možnosti vycestování, uvolňování opatření v Moskvě a Sankt Petěrburgu)

(Archivní článek, platnost skončena 07.09.2020.)

Rusko definovalo tři fáze postupného uvolňován opatření. V první fázi budou povoleny procházky a venkovní sportovní aktivity max. ve dvou, otevření obchodů s prodejní plochou do 400 m2 s omezením počtu zákazníků (1 osoba na 4 m2) a provozoven služeb. Ve druhé fázi svou činnost obnoví obchody s plochou do 800 m2, pouliční prodej a většina vzdělávacích organizací, se zachováním koncentrace zákazníků 1 osoba na 4 m2. Ve třetí fázi se obnoví práce živnostníků a sektoru služeb, hotely, restaurace a zbývající vzdělávací zařízení. U všech etap se předpokládá ochrana rizikových skupin (starších 65 let, chronicky nemocných, nošení masek, dodržování odstupu). Aktivace opatření je v kompetenci vedení oblastí a závisí na epidemiologické situaci. Základními ukazateli k uvolňování mají být 50% kapacita volných lůžek pro pacienty s koronavirem, denní počet testů vyšší než 70 na 100 tis. obyvatel, index šíření nákazy nižší než 1.
 

Obecné informace:

Ruské hranice jsou uzavřeny od 30.3. na dobu neurčitou.

Mezinárodní tranzit v Moskvě je možný do 24 hodin po příletu a po předložení letenky do následné destinace.

Na stránkách českých i ruských dopravců byly vypsány každodenní zpáteční lety na trase Moskva - Praha, počínaje od 1.8.

Mezinárodní lety budou povoleny nejdříve k 1.8. Mluvčí Kremlu nicméně vyjadřuje skepsi ohledně obnovení mezinárodních letů kvůli novým ohniskům nákazy jak v Evropě, tak Asii (informace k 9.7.).

Na Velvyslanectví České republiky v Moskvě  je vízová/pobytová činnost i nadále pozastavena.

Pro cizince, kteří se nacházejí na území RF, a skončila či končí jim platnost víza (povolení k pobytu) platí v současnosti výnos prezidenta RF ze dne 15.6.2020, který navazuje na jeho výnos ze dne 18.4.2020, na základě kterého se automaticky prodlužuje platnost vydaných ruských víz cizincům do 15.9.2020 (zatím tedy občané ČR nemusí žádat  na migrační službě MV RF o prodloužení víza RF, resp. o vydání výjezdního víza RF).Výnos zde.

 

Cestování z Ruska do ČR:

Z Ruska mohou vycestovat ruští občané s dvojím občanstvím, rodinní příslušníci občanů EU, ruští občané s dlouhodobým pobytem v zahraničí, ruští občané, kteří se budou starat o nemocné příbuzné v zahraničí nebo kteří sami potřebují lékařské ošetření v zahraničí, občané jedoucí za studiem nebo za prací, atd.

Čeští občani mohou vycestovat z Ruska bez omezení.

Občané ČR i cizinci s povolením vstupu na území ČR musí předložit do 72 hodin od vstupu do ČR krajské hygienické stanici potvrzení o negativním PCR testu absolvovaném na území. Již nelze předkládat test absolvovaný v zahraničí před příletem. („…osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 musí bezprostředně po vstupu na území ČR oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2…“. Více informací na webu https://www.koronavirus.mzcr.cz

Existuje možnost přejet ze Sankt Peterburgu autobusem do Helsinek (http://skandinavia.spb.ru/ ) a odtud pak letecky do některé sousední země (https://www.mzv.cz/helsinki/cz/zpravy_a_udalosti/informace_k_navratu_do_ceska.html). V případě přejezdu pozemní cestou přes Bělorusko je nutné mít platné tranzitní vízum. V případě přejezdu přes Lotyšsko a Litvu je nutné přejezd nahlásit Velvyslanectví ČR v Rize na e-mailu riga@embassy.mzv.cz

Nejbližší vypsané lety na trase Moskva - Praha lze zakoupit od 1.8.

 

Cestování z ČR do Ruska:

Na území RF mohou vstoupit osoby spadající do některé z níže uvedených kategorií:

  • ● Vysoce kvalifikovaní specialisté – vydává se pouze jednorázové vstupní povolení, které podléhá schválení ze strany Ministerstva vnitra RF a Služby státní bezpečnosti RF (nařízení vlády RF týkající se výjimek pro VKS na následujícím odkaze: http://static.government.ru/media/files/FmSVmIlscl0WaE2L9ZFiK8rpu4tzygKZ.pdf;
  • ● Osoby přijíždějící do RF s cílem absolvovat zde léčbu;
  • ● Pracovníci velvyslanectví, konzulárních úřadů a jiných zastoupení cizích států na území RF s rodinami, jestliže jsou akreditováni nebo vybaveni vízy, a to i v případě krátkodobých pobytů, které dříve probíhaly v bezvízovém režimu;
  • ● Členové stálých zastoupení mezinárodních organizací na území RF s rodinami;
  • ● Členové oficiálních delegací v případě, že jsou vybaveni vízy;
  • ● Řidiči dálkové pozemní dopravy, členové posádek letadel, lodí a vlakové čety.
  • ● Osoby s trvalým pobytem na území RF;
  • ● Osoby pečující o rodinného příslušníka žijícího na území RF nebo přijíždějící na jeho pohřeb. 

Od 15.7. platí nová pravidla pro vstup na území RF: nově bude možné místo 14denní karantény předkládat dokument v anglickém nebo ruském jazyce potvrzující negativní PCR test, který nesmí být starší než 3 dny. V případě nepředložení testu je pak nutné test podstoupit do 3 kalendářních dnů od vstupu na území RF a do té doby zůstat v izolaci v místě pobytu. Nařízení vlády zde

Fáze uvolňování:

Fáze uvolňování v jednotlivých regionech Ruska lze sledovat na interaktivní mapě na tomto odkaze.

 

Situace v Moskvě 

Stav k 1.7.: činnost obnovily restaurace, fitness-centra, bazény, otevřely se soukromé i veřejné školky, byl povolen vstup na dětská hřiště a na další veřejná místa.  

Od 13.7. již není nutné nosit roušky na ulicích. Povinnost nošení roušek zůstává ve veřejné dopravě, obchodech a na dalších veřejných místech. Opustí se od všech omezení, která se stále ještě vztahovala na podnikatele. Otevřou se všechna vzdělávací zařízení, dětské tábory, zábavní centra, kulturní centra a další.

Od 1.8. se otevřou divadla, kina a koncertní sály s kapacitou do 3 000 lidí. Počet návštěvníků nebude smět překročit 50 % kapacity sálů. Počet diváků sportovních utkání se zvýší z aktuálních 10 % na 50 % kapacity prostor.

Po 1.8. zůstane platit zákaz organizace masových venkovních akcí.

 

Situace v Sankt Peterburgu 

Od 1.6. se zavedlo povinné nošení roušek a rukavic na ulici; uvedené opatření se stalo od 14.6. jen doporučením pro obyvatele Petrohradu (tato povinnost však zůstává v uzavřených prostorech, např. v MHD či v obchodech).

Ke dni 3.7. byla obnovena práce multifunkčních center poskytujících státní služby, otevřeny všechny hřbitovy, otevřeny kostely, synagogy, mešity atd. (nutné však nosit v jejich prostorech roušky a rukavice), otevřeny obchody s nepotravinářským zbožím, autosalony a další služby (za podmínky, že obchodní prostory nepřesahují 400 m2), otevřeny kadeřnictví, sauny, povolen pronájem aut, provoz léčebních sanatorií, byly otevřeny místní pláže, povoleny návštěvy parků, zahrad a náměstí, jakož i dětských a sportovních hřišť (byla obnovena plavba lodí po řece Něvě), otevřeny zoologické zahrady o rozloze více než 5 hektarů a parky; jsou oficiálně povoleny služby manikúry a pedikúry, jsou otevřeny verandy letních kaváren a je umožněno slavnostní uzavírání manželství.

Od 6.7. v Petrohradě obnovily svou činnost muzea, fitness centra a bazény. Počet návštěvníků ve skupinách by neměl přesáhnout pět osob. Nadále je nutné používat masky a rukavice při návštěvě muzeí a dalších kulturních institucí.

Od 13.7. mohou kosmetické salony fungovat plně, dříve se jednalo jen o  manikúru a kadeřnické služby. Nicméně je povinná předběžná registrace klientem k provedení konkrétního úkonu.