česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus - situace v Rusku a informace pro české občany (možnosti cestování, uvolňování opatření)

V ruských regionech včetně Moskvy byla do dnešního dne uvolněna většina opatření. Povinnost nošení roušek zůstává ve veřejné dopravě, obchodech a na dalších veřejných místech. Platí zákaz organizace masových venkovních akcí. Ruské hranice jsou nadále uzavřené na dobu neurčitou. Konzulární oddělení české ambasády v Moskvě obnovilo 3.8. v omezené míře svou činnost.
 

Obecné informace

 • Počty případů a fáze uvolňování v jednotlivých regionech RF lze sledovat na webu "стопкоронавирус.рф/information".
 • Ruské hranice jsou uzavřeny od 30.3. na dobu neurčitou.
 • Rusko obnovilo mezinárodní letecké spoje s Velkou Británií, Tanzanií a Tureckem od 1.8. a se Švýcarskem od 15.8.
 • Od pondělí 3.8. konzulární oddělení české ambasády v Moskvě v omezené míře obnovilo svou činnost. Informace o přijímaných typech žádostí zde, o notářských úkonech zde, o schengenských vízech zde, o dlouhodobých vízech zde.
 • Pro cizince, kteří se nacházejí na území RF a skončila či končí jim platnost víza (povolení k pobytu) v období mezi 15.3. – 15.9.2020, platí v současnosti výnos prezidenta RF ze dne 15.6.2020 (výnos zde), který navazuje na jeho výnos ze dne 18.4.2020, na základě kterého se uvedené období (15.3. – 15.9.) tzv. zmrazuje a nezapočítává do vypršení platnosti víza. Z uvedeného plyne, že pokud např. cizinci končila platnost víza 1.5., prolonguje se mu vízum počínaje 15.9. o dalších 48 dní (za období 15.3. – 1.5.). K prodloužení dochází automaticky a není třeba kontaktovat místní migrační službu.

Cestování z Ruska do ČR

 • Čeští občané mohou vycestovat z Ruska bez omezení.
 • Každý cizinec, který pobýval v Rusku v posledních 14 dnech déle než 12 hodin, je povinen nahlásit tuto skutečnost okamžitě po příjezdu na území ČR krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně (do 72 hodin po příjezdu) se na vlastní náklady na území ČR podrobit PCR testu na SARS CoV-2. Více informací zde.
 • Aeroflot provozuje jednosměrné charterové lety z Moskvy do Prahy ve čtvrtky a soboty.
 • V případě přejezdu pozemní cestou přes Bělorusko je nutné mít platné tranzitní vízum.
 • V případě přejezdu přes Lotyšsko a Litvu, tj. pokud dojde k překročení rusko-lotyšské hranice vozidlem, je nutné přejezd nahlásit Velvyslanectví ČR v Moskvě na e-mail commerce_moscow@mzv.cz alespoň 3 dny před samotnou cestou. Podrobnější informace k údajům, které by měl e-mail obsahovat, viz níže.

Cestování z ČR do Ruska

 • Na území RF mohou vstoupit pouze osoby spadající do některé z uvedených kategorií: zde.
 • Kromě výše uvedených výjimek zatím není pro české občany vstup na území Ruska povolen.
 • Podle nařízení Vlády Ruské federace č.1671-p ze dne 25.6.2020 jsou jednou z kategorií osob, kterým je umožněn vstup do RF, vysoce kvalifikovaní specialisté a odborníci podílející se na úpravách a údržbě zařízení vyrobených v zahraničí. V obou případech je nutné zažádat o povolení ke vstupu do RF. Informace k postupu podání žádosti, době vyřízení a potřebným dokumentům k doložení shrnuje článek zde.
 • Před samotným vstupem na území RF je nutné ověřit, zda je VKS/odborník zanesený na seznam na vybraném hraničním přechodu. Ode dne vystavení dopisu ("povolení") ministerstvem zanáší FSB do 5 pracovních dnů informace o VKS/odborníkovi do informačního systému pouze na jeden hraniční přechod, uvedený při podávání žádosti. Teprve poté může VKS/odborník vstoupit na území RF. Po pěti dnech od obdržení dopisu ("povolení") od ministerstva tedy doporučujeme zavolat na vybraný hraniční přechod a ověřit, zda už je cestující skutečně zanesen na seznam. V případě letiště Šeremetěvo je vhodné volat na oddělení Дежурный в аэропорту na tel. čísle +7 495 578 90 90. Ověření probíhá na základě data narození. Pokud VKS/odborník z nějakého důvodu ještě není na seznamu i po uplynutí 5 denní lhůty od doručení dopisu od ministerstva zanesen, doporučujeme zavolat na Federální službu bezpečnosti FSB na Oddělení pohraniční kontroly letiště Šeremetěvo, rusky Департамент пограничного контроля аэропорта Шереметево, na tel. číslo +7 495 626 73 54, kde proběhne ověření povolení ke vjezdu na základě jednacího čísla dopisu od ministerstva (исходящий номер). FSB pak případně údaje o cestujícím obratem zašle na letiště. V případě letiště Vnukovo je vhodné pro ověření volat na číslo +7 495 436 30 36. Pokud VKS/odborník ještě evidován není, není možné na území RF vstoupit!
 • Oficiálně musí cizinci jedoucí do Ruska za prací podstoupit 14 denní karanténu. Nařízení zde.
 • Cesta automobilem z ČR do Ruska: Čeští občané, kteří mají povolení ke vstupu do RF, mohou využít k cestě pozemní dopravu.
  • Průjezd Litvou: Při průjezdu Litvou je nutné mít k dispozici negativní COVID test ne starší 72 hodin a cesta přes území musí být bez zastávek a přespání.
  • Průjezd Lotyšskem: Podle upozornění Velvyslanectví v Rize není oficiálně možné překročit lotyšsko-ruskou hranici osobním automobilem. Podle Rozhodnutí lotyšské vlády č. 360 ze dne 9.6.2020 (v anglickém jazyce zde - viz odst. 36 a dále) jsou pro cizince uzavřeny vnější hranice (tj. hranice mezi Lotyšskem a Ruskou federací) již od 9.6. Zpočátku byly lotyšské úřady benevolentní a přejezd hranice do Ruska umožňovaly, ale následně se objevily případy českých občanů přejíždějících do Ruska, kterým přejezd umožněn nebyl (někteří to řešili přejezdem do Estonska, kde hranici překročili). Nicméně aktuálně existuje možnost překročení pozemní lotyšsko-ruské hranice soukromým vozidlem po předchozím upozornění Velvyslanectví ČR v Moskvě na e-mail commerce_moscow@mzv.cz alespoň 3 dny před samotnou cestou. E-mail musí obsahovat následující informace:
   • datum cesty tam a zpět
   • hraniční přechod (pokud je známo, tak alespoň přibližné určení času)
   • typ vozidla a SPZ
   • jméno a příjmení řidiče a všech osob ve voze
   • čísla pasů
   • data narození
   • kontakt na řidiče - mobilní telefon
  • Údaje nahlášené velvyslanectví v Moskvě na výše uvedený e-mail jsou pak následně předány velvyslanectví v Rize, které vyhotoví nótu k průjezdu konkrétní osoby na místní ministerstvo zahraničních věcí, tak aby průjezd přes vnější hranice EU byl co nejjednodušší.
  • Více informací o cestování přes Lotyšsko zde.
  • Od 7.9. obnovila společnost AirBaltic letecké spojení Praha-Riga v obou směrech. Spojení Riga-Moskva je uzavřené minimálně do 1.10.2020.
 • Cesta z ČR do Ruska letecky:
  • K návratu je možné použít lety přes Turecko nebo Švýcarsko. Na letišti je třeba předložit negativní covid test a povolení ke vstupu do Ruska (u VKS je to povolení od ministerstev nebo od AEB s konkrétním jménem cestujícího). Po příletu do Moskvy zabere procedura ověření povolení vstupu přibližně 1,5 hod.
  • Při příletu do Ruska je nutné vyplnit dotazník ke vstupu do země. Dotazník ke stažení zde.
  • Na dopravu z letiště není možné využít prostředky MHD.
  • Přes Švýcarsko: od září jsou Aeroflotem vypsané lety na trase Ženeva-Moskva na každý čtvrtek a sobotu.
  • Přes Turecko: na trase Istanbul-Moskva je denně uskutečněno několik letů Aeroflotu.
  • Přes Londýn: již není možné využít. ČR byla ve Velké Británii zařazena na seznam „červených zemí“.

Lufthansa

 • Společnost Lufthansa plánuje vypravit speciální lety z Frankfurtu do Moskvy v září (20., 24., 27.) a říjnu (1., 4., 8., 11., 15., 18., 22.) a z Moskvy do Frankfurtu v září (21., 25., 28.) a říjnu (2., 5., 9., 12., 16., 19., 23.). Odlety z Frankfurtu jsou plánované vždy na 21:50 hod, odlety z Moskvy na 02:55 hod (moskevského času). Registraci na let je třeba uskutečnit se zhruba desetidenním předstihem.
 • Lety pro návrat do RF mohou využít pouze držitelé platného víza s příslušným povolením ke vstupu do RF, vydaným profilovým ministerstvem (např. VKS nebo odborníci podílející se na úpravách a údržbě zařízení vyrobených v zahraničí).
 • Informace k registraci a platbě k letům z Frankfurtu do Moskvy je možné získat na tel.: +7 495 411 84 44 (Lufthansa Russia) nebo na e-mailu: Wi-2@mosk.auswaertiges-amt.de.
 • Informace k letům z Moskvy do Frankfurtu na tel.: +7 495 411 84 44 nebo na e-mailu: service-team@dlh.de.
 • Pravidla pro vstup na území SRN zde.