česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus - situace v Rusku a informace pro občany ČR - stav k 29.3.

Na území RF je ke dni 29.3. oficiálně potvrzeno 1 534 případů nákazy (270 za poslední den), a 9 úmrtí. 

Situace ohledně vývoje šíření nákazy v Rusku

Na území RF je ke dni 29.3. oficiálně potvrzeno 1 534 případů nákazy (270 za poslední den), a 9 úmrtí. Provedeno bylo přes 200 tisíc testů, 182 tisíc lidí zůstává pod lékařským dohledem. Rusko očekává největší nemocnost na konci dubna. Od 26.3. je některých velkých městech Uralu a Sibiře možné se nechat za úplatu otestovat na koronavir v soukromých laboratořích. Vědecké centrum Farmzaščita testuje antimalarikum meflochin. Od 26.3. je některých velkých městech Uralu a Sibiře možné se nechat za úplatu otestovat na koronavirus v soukromých laboratořích, za 2 000 až 2 400 rublů.

 

Informace pro české občany v Rusku

Ministerstvo vnitra RF povolilo prodloužení víz občanům EU, kteří zůstanou v RF a platnost víza jim vyprší po zastavení letecké dopravy se zeměmi EU (vízum bude možné prodloužit na základě podané žádosti na nejbližší stanici Ministerstva vnitra RF v místě pobytu, o prodloužení víz žádá zvoucí strana - ruský subjekt. Více informací na webu Ministerstva vnitra RF

Rusko obnovilo nábor žádostí o pracovní víza. 

Občané starší 65 let pobývající v Moskvě by měli na základě nařízení starosty Moskvy zůstat ve dnech 26.3.-14.4 doma. 

Starosty Moskvy důrazně požádal všechny občany zůstat ve dnech 28.3.-5.4. doma a vycházet pouze v případě nutnosti. 

 

 Zbývající cestovní možnosti v Rusku/mimo Rusko

Aeroflot zatím (k 28.3.) pokračuje v leteckých spojeních z Moskvy do Amsterdamu, Berlína, Bruselu, Londýna, Paříže, Ženevy*, Dublinu, Madridu a Říma (i přes páteční nařízení vlády všechny lety zrušit). Lety jsou zredukovány a některé rezervace byly zrušeny (nutno ověřit konkrétní let s Aeroflotem). Od 29.3. bude obnoveno spojení na trase Moskva – New York – Moskva. Situace se může každou hodinu měnit.

Tranzitní lety přes Moskvu nejsou od 28.3. možné. 

Lety z Moskvy do Prahy jsou pozastaveny do 23.4.

Nízkonákladová ruská společnost Pobeda zastaví všechny zahraniční i vnitrostátní lety od 31.3. do 31.5.

Jsou dále omezovány vnitrostátní lety a vlaková spojení s Moskvou a mezi jednotlivými oblastmi v důsledku snížení počtu pasažérů.

Pozemní překročení hranic Ruska již není možné. Jedinou výjimkou jsou přechody pro obyvatele tzv. Luhanské a Doněcké národní republiky.

* K dopravě do ČR je po přeletu z Moskvy možné využít nouzových zpoplatněných autobusových linek z Amsterdamu, Berlína, Bruselu, Londýna, Paříže, Ženevy, dále pak z Vídně, Bernu, Curychu, St. Galenu, Laussane, Basileje, Frankfurtu, Mnichova, Drážďan, Haagu, Rotterdamu, Eidhovenu, Duseldorfu, Kolína nad Rýnem a Norimberku. Tuto dopravu mohou využít pouze občané ČR, příp. cizinci s prokazatelným pobytem v ČR. Nejedná se o zavedení pravidelných linek, ale o příležitostnou repatriační dopravu. Nouzovou zpoplatněnou přepravu je možné rezervovat např. na webových stránkách společností RegioJet,  Umbrella HolidayNoblessline a Uchytil. Mimořádné přepravy se mohou zúčastnit pouze občané ČR, kterým byla zrušena navazující doprava do ČR v důsledku zavedených opatření. Na všechny cestovatele bude nahlíženo jako na cestovatele z rizikových zemí a přeprava nebude umožněna osobám, které budou vykazovat příznaky onemocnění.

V případě příletu na letiště do Německa nebo Rakouska, lze také využít vnitrostátní komerční přepravu na hranici s ČR (např. železniční spojení Vídeň - Gmünd). Z hraničního přechodu cestovatelům může pomoci se zajištěním přepravy jejich rodinný příslušník či osoba žijící ve společné domácnosti. Rodinný příslušník také může své rodinné příslušníky dojet vyzvednout na letiště v zahraničí, vztahuje se na něj výjimka pro vycestování z ČR, pokud doloží letenku nebo palubní vstupenku.

 

Opatření a omezení přijatá k zamezení šíření nákazy v Rusku

V Petrohradu byla pro důchodce zavedena prodejní doba pro nákup potravin.

Od 28.3. do 1.6. budou v Rusku uzavřeny lázně a dětské tábory. 

Od 28.3. do 5.4. budou v Moskvě a Petrohradu uzavřeny obchodní centra, obchody (kromě potravin a lékáren), restaurace, bary, kavárny, jídelny, kadeřnictví, muzea, parky. Také návštěva kostelů je zakázána. Zubaři musí zrušit všechny neurgentní případy. Na stejnou dobu je vyhlášené placené volno (nevztahuje se na pracovníky nemocnic, lékáren, obchodů, bank, dopravy a na státní úředníky).

Vláda nařídila v Rusku uzavřít noční kluby a kina (25.3.). Nemocnicím v Petrohradě byly zakázány plánované zákroky neurgentní povahy (25.3.). 

Starosta Moskvy nařídil všem občanům starším 65 let zůstat v době 26.3.-14.4. doma, město jim za to vyplatí 4 000 rub. (cca 1 270 Kč). Navrhnul, ať to zavedou i ostatní regiony.

Byly mobilizovány všechny nemocnice s infekčními odděleními, bylo uvolněno přes 55 tisíc lůžek (z toho 28 tisíc pro děti a 12 tisíc pro intenzivní péči), je připraveno přes 40 tisíc plicních ventilátorů. .

Některé oblasti začaly omezovat dopravu mezi městy uvnitř oblasti, povolují průjezd jen v nezbytných případech.

Státní duma projednává zákon, kterým by šíření nákazy a nedodržování pokynů mohlo být trestáno třemi a více lety vězení.

 

Zvažovaná opatření na stabilizaci ruské ekonomiky

Od 25.3. se dočasně opustí od pravidla "třetí přebytečný" ve státních zakázkách na zdravotní materiál a léky.

Od 30.3. budou moct firmy působící v oborech zasažených dopady COVID-19 odložit platbu daní o 3 měsíce.

K 30.3. by se měly dočasně zrušit importní cla na zdravotní materiál a léky.

Malé a střední podniky dostaly od vlády možnost dočasně odložit platbu za pronajímané prostory.

Vláda zřídí protikrizový fond s objemem 300 mld. rub. (cca 95,7 mld. Kč). 

Malé a střední podniky budou na 1 rok osvobozeny od kontrol, velké firmy na 1 měsíc.

Na hranicích vznikne ‚zelený koridor‘ pro zajištění hladkého dovozu potravin.

RU dočasně zakázalo vývoz všech produktů z krupice. 

 

Seznam sociálních a ekonomických opatření ke stabilizaci ekonomiky vyhlášených prezidentem RF 25.3.2020: 

1. Všechny stávající sociální příspěvky a dávky budou automaticky prodlouženy o šest měsíců bez nutnosti dokládání potvrzení o příjmu. Finanční jednorázová podpora válečným veteránům k 75 letům vítězství ve výši 75 a 50 tisíc rub. musí být vyplacena ještě v dubnu.

2. V následujících 3 měsících budou rodiny s dětmi dosahující na mateřskou podporu dodatečně dostávat měsíčně 5 000 rub. (cca 1 600 Kč) na každé dítě do 3 let (včetně).  

3. Výše nemocenské bude vycházet alespoň z minimální mzdy, která činí 12 130 rublů (cca 3 888 Kč). Maximální částka podpory v nezaměstnanosti se zvedne z 8 000 rub. (cca 2 567 Kč) na výši částky minimální mzdy, tj. 12 130 rub. (3 892 Kč). 

4. Pokud se měsíční příjem občana sníží o 30 %, povinnost splácet spotřební úvěry a hypotéky musí být bankami odložena. 

5. Firmy působící v oblastech, které jsou nejvíce zasaženy nynější nepříznivou situací, budou mít následující úlevy: malé a střední podniky budou mít odklad platby všech daní, kromě DPH, na následujících 6 měsíců; mikro podnikům se navíc odloží platby sociálního a zdravotního pojištění. Na všechny uvedené podniky se bude vztahovat odklad platby úvěrů a půjček na následujících 6 měsíců. Pro ochranu podniků, nacházejících se ve složité situaci, bude zavedeno šestiměsíční moratorium na podávání žádostí věřitelů na vybírání dluhů a pokut u upadajícího podniku. 

6. Malé a střední podniky zvýší výplaty svým zaměstnancům tak, že sníží platbu za pojištění z 30 % na 15 % a příslušný rozdíl přidají k výplatám svých zaměstnanců. 

7. Všechny příjmy ve formě úroků a dividend odtékajících z RF do zahraničí budou zdaněny 15 % místo původních 2 %. K tomu bude potřeba vyjednat změny ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění s dotčenými státy. Pokud dotčené státy nebudou souhlasit, RF jednostranně z těchto bilaterálních dohod vystoupí. 

8. Bude zavedena nová daň z příjmu fyzických osob ve výši 13 %, která se vztahuje na zisky z úroků z bankovních vkladů a zisky z investic do cenných papírů u vkladů převyšujících částku 1 mil. rub. (cca 319 350 Kč).