česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k návratu do Ruska pro vysoce kvalifikované specialisty (VKS) a odborníky na nastavení zahraničních strojů

Rusko má stále uzavřené hranice pro cizince a vstoupit na území RF mohou pouze osoby spadající do některých kategorií výjimek. Podle nařízení Vlády Ruské federace č.1671-p ze dne 25.6.2020 se mohou na území RF vracet také vysoce kvalifikovaní specialisté a odborníci podílející se na úpravách a údržbě zařízení vyrobených v zahraničí. V obou případech je nutné zažádat o povolení vstupu do RF. Článek shrnuje informace k postupu podání žádosti, k době vyřízení, k potřebným dokumentům k doložení a přináší odpovědi na často pokládané otázky od společností usilující o návrat jejich odborníků do Ruska.

Kdo může z pracovních důvodů vstoupit na území RF?

Ruská federace v březnu 2020 uzavřela své hranice a vstup do RF nechala povolený pouze několika kategoriím osob (nařízení Vlády Ruské federace č. 635-r zde). Původní seznam kategorií výjimek byl rozšířen  o následující kategorie:

  • - vysoce kvalifikovaní specialisté ze zahraničí (VKS), na základě nařízení Vlády Ruské federace č. 1671-r ze dne 25.6.2020 (zde) a
  • - odborníci podílející se na úpravách a údržbě zařízení vyrobených v zahraničí, na základě nařízení Vlády Ruské federace č. 1170-r ze dne 29.4.2020 (zde).

Kdo je vysoce kvalifikovaný specialista?

Jedná se o typ pracovního povolení zahraničního občana působícího na území RF. V pracovním povolení je přímo uvedeno Vysoce kvalifikovaný specialista, rusky „высококвалифицированный специалист“. Tomuto typu povolení se někdy říká tzv. „modrá kartička“.

Kdo je odborník podílející se na úpravách a údržbě zařízení vyrobených v zahraničí?

Z pohledu ruských autorit se odborníkem rozumí osoba, která se prokáže pracovní smlouvou nebo smlouvu mezi zvoucí stranou a zaměstnavatelem o provedení úprav a údržby na zařízení vyrobeném v zahraničí. Zvoucí strana by měla předložit smlouvu o nákupu zahraničního stroje. Při podávání žádosti o udělení povolení ke vstupu do RF (více informací dále) je také nutné uvést, že přítomnost zahraničního specialisty je nezbytná pro úpravu/údržbu/nastavení/další fungování tohoto zařízení.

Kdo a kam podává žádost o udělení povolení vstupu pro VKS a odborníky?

Žádost o udělení povolení pro vstup na území RF pro VKS/odborníky  podává zaměstnavatel nebo zvoucí strana na profilové federální ministerstvo, rusky „федеральный орган исполнительной власти“, pod které spadá činnost žádající společnosti.

Co jsou profilová federální ministerstva a jak poznat, kam žádající společnost spadá?

Profilové ministerstvo se určuje podle činnosti žádající společnosti. Například společnost působící v oblasti potravinářství spadá pod Ministerstvo zemědělství RF, společnost zabývající se výstavbou na území RF patří pod Ministerstvo stavebnictví RF, společnost dodávající obrábějící stroje spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu RF, atd.

Ke zvolení správného profilového federálního ministerstva může posloužit kód OKVED (ОКВЭД), který určuje přesný popis činnosti společnosti podle ruského rejstříku činnosti firem (stačí zadat do vyhledávače název společnosti a za to doplnit výraz ОКВЭД).

Příklad: Popis činnost společnosti společnosti XY podle OKVED je výroba dopravních prostředků, rusky„производство автотранспортных средств“, společnost tak bude spadat pod Ministerstvo průmyslu a obchodu RF.

Komu žádost adresovat?

Po vybrání správného profilového ministerstva je potřeba vybrat to oddělení ministerstva, pod které spadá činnost žádající společnosti. Adresátem žádosti je ředitel vybraného oddělení.

V případě povolení vstupu na území RF pro odborníky podílejících se na úpravách a údržbě zařízení vyrobených v zahraničí je žádost zasílána zaměstnavatelem, zvoucí společností nebo společností vysílající odborníky na projekt. Postup při výběru profilového ministerstva a oddělení je stejný jako u VKS.

Příklad: Společnost XY se zabývá výrobou dopravních prostředků, rusky „Производство автотранспортных средств“, žádost se bude podávat na Ministerstvo průmyslu a obchodu RF na Oddělení automobilového a železničního průmyslu, rusky „Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения“. Seznam všech oddělení je k dohledání zde. Žádost se zasílá přes obecný formulář dostupný zde).

Tip.: Čím přesněji je vybráno správné oddělení na profilovém ministerstvu, tím rychlejší bude proces schválení.

Co má žádost obsahovat a jaké dokumenty připojit?

V žádosti je vhodné odkázat se na nařízení Vlády Ruské federace č. 1671-r ze dne 25.6.2020 (nařízení v plném znění zde) povolující vjezd VKS a na nařízení Vlády Ruské federace č. 1170-r ze dne 29.4.2020 (nařízení v plném znění zde) v případě odborníků. Vzor žádosti ke stažení v příloze.

Dále se přiloží Excel tabulka (ke stažení v příloze), ve které se vyplní veškeré informace o VKS/odborníkovi, kontaktní osoba, údaj o plánovaném návratu a místě překročení hranice. Přiloží se kopie pasu, víza, kartičky VKS a pracovní smlouvy. Údaje o VKS/odbornících doporučujeme vyplnit v azbuce i v latince.

V případě odborníka se pak ještě přikládá smlouva o nákupu stroje, pracovní smlouva nebo smlouva mezi zaměstnavatelem a zákazníkem a pracovní povolení. V případě chybějícího víza nebo pracovní smlouvy žádající strana ve své žádosti přidá prosbu o asistenci při vydávání zvacího dopisu ze strany Ministerstva vnitra RF.

Důležité: Při vyplňování místa překročení hranice RF je nutné udat pouze jeden hraniční přechod. Při vstupu na území RF není možné využít jiný hraniční přechod než ten, který se uvedl v žádosti. Při vyplňování data příjezdu je nutné uvést přesné datum (nicméně zde existuje určitá tolerance a i v případě příletu o několik dní později by VKS/odborník měl být vpuštěn do země).

V jaké podobě je povolení vydáno a jak dlouho trvá jeho vyřízení?

Zpracované povolení zasílá profilové ministerstvo formou dopisu na e-mail kontaktní osoby uvedené v žádosti. Dopis je adresovaný na Federální službu bezpečnosti (FSB) a Ministerstvo vnitra (MVD). Ode dne vystavení dopisu ministerstvem má FSB zákonnou lhůtu 5 pracovních dní na zanesení VKS/odborníka do informačního systému na vybraném hraničním přechodu. Po uplynutí této doby již může VKS/odborník vstoupit do Ruska. FSB ani MVD žádnou zpětnou vazbu nedává. Již samotný dopis od ministerstva je brán jako povolení ke vstupu (je potřeba se ujistit, že v dopise je uvedeno jméno a příjmení VKS/odborníka – někdy se uvádí pouze společnost, což pak může být na hranicích problematické).

Doba vyřízení povolení se odvíjí od profilového ministerstva, zatíženosti jednotlivých oddělení a od správnosti všech podaných dokumentů. Podle zkušenosti zatím většina povolení byla vyřízena spíše během 4-5 týdnů. V případě průtahu lze na ministerstvo zavolat a dotázat se na stav žádosti.

Před samotným vstupem na území RF je nutní ověřit, zda je VKS/odborník zanesený na seznam na vybraném hraničním přechodu

Od de dne vystavení dopisu ("povolení") ministerstvem zanáší FSB do 5 pracovních dnů informace o VKS/odborníkovi do informačního systému pouze na jeden hraniční přechod uvedený při podávání žádosti. Teprve poté může VKS/odborník vstoupit na území RF. Po pěti dnech od obdržení dopisu ("povolení") od ministerstva doporučujeme zavolat na vybraný hraniční přechod a ověřit, zda už je cestující skutečně zanesen na seznam.

V případě letiště Šeremětěvo je vhodné volat na oddělení Дежурный в аэропорту na tel. čísle +7 495 578 90 90. Ověření probíhá na základě data narození. Pokud VKS/odborník z nějakého důvodu ještě není na seznamu i po uplynutí 5 denní lhůty od doručení dopisu od ministerstva, doporučujeme zavolat na Federální službu bezpečnosti FSB na Oddělení pohraniční kontroly letiště Šeremětěvo, rusky Департамент пограничного контроля аэропорта Шереметево, na číslo +7 495 626 73 54, kde proběhne ověření povolení ke vjezdu na základě jednacího čísla dopisu od ministerstva (исходящий номер). FSB pak případně údaje o cestujícím obratem zašle na letiště. 

V případě letiště Vnukovo je vhodné pro ověření volat na číslo +7 495 436 30 36. 

Pokud VKS/odborník ještě evidován není, není možné na území RF vstoupit!

Povolení ke vstupu do RF je pouze jednorázové na celou dobu trvání ochranných opatření

Podle nařízení Vlády Ruské federace č.1671-r ze dne 25.6.2020 se povolení vstupu na území RF pro VKS/odborníky vydává pouze jednorázově na celou dobu platnosti ochranných opatření v Rusku. Není tedy možné zemi opakovaně opustit a vracet se nebo znovu podávat žádost o povolení ke vstupu.

Můžou se s VKS vrátit rodinní příslušníci?

Bohužel, zatím takovou možnost žádné ministerstvo neumožňuje.

Co mít u sebe při vstupu na území RF?

Při vstupu na území RF je  nutné mít u sebe vytištěný dopis od profilového ministerstva povolující vstup do RF s uvedeným jménem VKS/odborníka, negativní COVID-19 test v anglickém nebo ruském jazyce, případně pracovní povolení a kopii pracovní smlouvy.

Je po příletu nutná karanténa?

Na základě nařízení hlavního státního zdravotnického lékaře Ruské federace č. 21 ze dne 15.7.2020 (zde) platí pro cizince, kteří vstoupí na území RF za pracovním účelem, povinnost podstoupit 14denní karanténu. Případná nová pozměňující nařízení lze sledovat na stránkách Rospotrebnadzoru zde

Jaké jsou aktuální možnosti cesty z České republiky do Ruska?

Pro české občany, kteří spadají do některých kategorií výjimek pro vstup do RF, je aktuálně možné cestovat buď letecky, nebo pozemní cestou. Přes Londýn momentálně není možné cestovat kvůli zařazení ČR na „červený seznam“. Rusko postupně plánuje obnovovat další letecká spojení, která budou možná využít pro cestu do Ruska. Prozatím je možná cesta přes Turecko nebo Švýcarsko.

V případě využití pozemního transferu osobním automobilem doporučujeme sledovat webové stránky Velvyslanectví ČR v Rize (zde), na kterých se průběžně aktualizují novinky ohledně možností přejezdu.

V případě přejezdu přes Lotyšsko/Litvu soukromým vozidlem je nutné přejezd nahlásit Velvyslanectví ČR v Moskvě na e-mail commerce_moscow@mzv.cz alespoň 3 dny před samotnou cestou (datum cesty tam a zpět; hraniční přechod (pokud je známo, tak alespoň přibližné určení času); typ vozidla a SPZ; jméno a příjmení řidiče a všech osob ve voze; čísla pasů; případně data narození; kontakt na řidiče - mobilní telefon). Údaje budou předány na Velvyslanectví v Rize, které vyhotoví nótu na místní Ministerstvo zahraničních věcí, aby tak průjezd přes vnější hranice EU byl co nejjednodušší.

Jaké zdroje ohledně povolení vstupu VKS/odborníků do RF lze doporučit pro rusky/anglicky mluvící stranu?

Dobře zpracované obecné informace jsou k nalezení na webu Asociace evropského byznysu AEB v ruském jazyce zde a v anglickém jazyce zde.

Kdo jiný kromě VKS a odborníků má povolený vstup do RF?

Aktuální seznam kategorií osob, které mohou vstoupit na území RF, je k nalezení na webu Ministerstva zahraničních věcí RF na tomto odkaze.

Kam se lze obracet v případě dotazů?

Dotazy lze směřovat na Ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Moskvě na e-mail commerce_moscow@mzv.cz

 

 

Vasilina Danenberg, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Moskvě

 

 

přílohy

Vzor žádosti na profilová ministerstva_ pro VKS 13 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 8.9.2020

Informace o VKS a odbornících k vyplnění 10 KB XLSX (FILE_TYPE_XLSX) 8.9.2020

Informace od MPO RF ohledně vjezdu VKS do RF ze dne 6.8... 673 KB PDF (Acrobat dokument) 8.9.2020

Nařízení Vlády Ruské federace č. 1671-r ze dne 25.6... 126 KB PDF (Acrobat dokument) 8.9.2020

Nařízení Vlády Ruské federace č. 1170-r ze dne 29.4... 133 KB PDF (Acrobat dokument) 8.9.2020

Nařízení Vlády Ruské federace č. 635-r ze dne 16.3... 139 KB PDF (Acrobat dokument) 8.9.2020

Nařízení hlavního státního zdravotnického lékaře Ruské... 93 KB PDF (Acrobat dokument) 8.9.2020