česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České dny ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů Dubna v Ruské federaci

(Archivní článek, platnost skončena 31.05.2017.)

Ve dnech 29.–31. března 2016 se v předvečer oslav výročí 60 let existence mezinárodní vědecko-výzkumné organizace Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně uskutečnily „České dny v SÚJV Dubna“. Na akci se představili zástupci cca 25 českých subjektů z řad podnikatelské, vědecko-výzkumné a akademické sféry.

Na Českých dnech v SÚJV Dubna se představily tyto české firmy: Alvel, Asarko, Ateko, Crytur, Del, Foton, Inženýrská akademie ČR, Linet, Proton Therapy Center Czech, Streicher, Vakuum Praha, Vítkovice Heavy Machinery, a dále vedoucí představitelé následujících akademických a vědecko-výzkumných institucí: Univerzita Karlova Praha, ČVUT v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, FS ZČU v Plzni, MFF UK Praha, FPF SLU v Opavě, VŠB - TU Ostrava, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR, V.V.I. (ELI Beamlines), Technologické centrum AV ČR.

 

Za ZÚ Moskva se Českých dnů v SÚJV Dubna zúčastnili velvyslanec ČR v RF V. Remek, ekonomický rada M. Bašta a diplomat A. Ottmár. Během akce se česká strana setkala s ředitelem Ústavu V. Matvejevem, který zdůraznil roli ČR v SÚJV a vyzdvihl činnost českých vědců a studentů. Velvyslanec V. Remek ve svém vystoupení připomněl, že: „ČR není jen pouhým členem, ale především aktivním hybatelem při zavádění nových postupů a metod v rámci Ústavu, a to především díky českému kolektivu, který se těší mezinárodnímu uznání.“ Dále podpořil účast českých firem na zakázkách pro Ústav. Návazně zástupci českých firem a institucí prezentovali své produkty a služby vedoucím pracovníkům Ústavu a zástupcům laboratoří.

 

SÚJV je mezinárodní vědecko-výzkumnou organizací zabývající se experimentálním
a teoretickým výzkumem v oboru jaderné a částicové fyziky. V Ústavu byly uskutečněny některé zásadní objevy v jaderné fyzice. SÚJV je aktuálně tvořen sedmi laboratořemi: teoretické fyziky, fyziky vysokých energií, neutronové fyziky, jaderných problémů, jaderných reakcí, informačních technologií a radiobiologickou laboratoří. Celkem v Ústavu pracuje okolo 1 200 výzkumných pracovníků a 2 000 inženýrů a techniků.

 

ČR patří tradičně k nejaktivnějším členům z celkového současného počtu 18 členských zemí SÚJV. Čeští výzkumní pracovníci se zde podílejí na světovém výzkumu v oblasti jaderné fyziky. Ze současných projektů jsou zapojeni například do výzkumu experimentálního neutronového reaktoru IBR-2 a aktivně participují na projektech typu NICA (Nuclear Based Ion Collider Facility/Multi-Purpose Detector) a DRIBS – III (Dubna Radioactive Ion Beams III). Českým firmám se daří získávat zakázky a tendry na dodávky specializovaných zařízení. Průmyslová návratnost české finanční účasti je jedna z nejvyšších; v roce 2015 dosáhla 51 %. ČR má v současné době také zastoupení ve vedení Ústavu v osobě zástupce ředitele R. Lednického.