česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nové změny v migrační legislativě v roce 2019

(Archivní článek, platnost skončena 18.10.2021.)

V roce 2019 došlo k řadě změn v migrační legislativě Ruské federace. Tyto změny budou dopadat i na české společnosti působící na ruském trhu, které zaměstnávají pracovníky z České republiky nebo z ciziny. Velvyslanectví České republiky v Moskvě předkládá přehled některých změn, které již v průběhu roku vstoupily v platnost nebo vstoupí v platnost do konce roku 2019.

Od 11. března 2019 nabyl účinnosti příkaz Ministerstva vnitra Ruské federace ze dne 29. ledna 2019 č. 42 o schválení vzorů kontrolních listů pro migrační kontrolu zaměstnavatelů (viz změna č. 3 ve výše uvedené tabulce). Provádějí se kontroly plánované a neplánované. Plánované kontroly zaměstnavatelů se konají přibližně jednou za tři roky, oznamují se dopředu a rozpis kontrol lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra Ruské federace. Neplánované kontroly musí být odůvodněny a oznamují se jakýmkoliv dostupným způsobem aspoň 24 hodin před konáním. Doporučujeme společnostem dbát na nový formát kontrolních listů, který mohou nalézt na stránkách Ministerstva vnitra RF.

Za pozornost stojí nařízení Hlavního státního hygienika Ruské federace ze dne 6. března 2019 č. 2 o dodatečné imunizaci proti spalničkám na území Ruské Federace (viz změna č. 5 ve výše uvedené tabulce). Všichni zahraniční pracovníci musí být proti spalničkám očkováni do 31. prosince 2019. Pokud již pracovník byl očkován v minulosti, musí zaměstnavateli předložit potvrzení. V opačném případě musí zaměstnavatel očkování svým zaměstnancům zařídit nebo od svého zaměstnance získat prohlášení v písemné formě pojednávající o tom, že očkování odmítá postoupit. Finanční postih zaměstnavatele za nedodržení nařízení bude v rozmezí 10 000 – 20 000 RUB.

Od 9. září 2019 vstoupily v platnost nové vzory a pravidla pro podávání oznámení na Federální migrační službu (FMS RF), a to na základě Příkazu Ministerstva vnitra Ruska ze dne 4. června 2019 č. 363 o schválení vzoru žádostí (viz změna č. 8). Nové formuláře se vztahují na následující případy:

  • Vyplacení mzdy (zaměstnavatel je povinen zasílat oznámení o výši vyplacené mzdy na FMS jednou za kvartál)
  • Uzavření nebo ukončení pracovní smlouvy (oznámit do 3 pracovních dnů).

Při podávání změn je nově zakázané používat zkratky а zkrácené formy slov. Oznámení obsahující 2 a více listů je nutné očíslovat, připevnit k sobě a obstarat ověřovacím záznamem pojednávajícím o množství listů.

Upozorňujeme také na novinku, platnou od 1. října 2019, která se vztahuje na vyřizování pozvánek k cestám do Ruské federace. Nově se budou obchodní pozvání pro účely vyřízení víz podávat pouze v elektronické podobě. Papírová podoba se již nebude využívat.

Od 1. září 2019 se navíc původní seznam míst, kam lze žádat o vízum v elektronické podobě bez zvacího dopisu, rozšiřuje z Dálného východu (od srpna 2017) a Kaliningradské oblasti (od července 2019) o Petrohrad a Leningradskou oblast. Vízum bude zpracováno do 4 pracovních dnů od podání elektronické žádosti a je postačující jej vytištěné předložit na letišti. Vízum je platné 30 dnů od vystavení a maximální doba pobytu na daném místě je 8 kalendářních dnů. Pohyb je omezen v rámci oblasti, pro kterou bylo vízum vydané. Tato novinka se vztahuje na pracovní, humanitární i turistická víza.

 

č.

Popis změny

Právní předpis

Nabytí účinnosti

1.

Trestní odpovědnost za fiktivní registraci cizinců v nebytových prostorech

Federální zákon ze dne 12.11.2018 č. 420-FZ o změnách článku 322.3 Trestního zákoníku RF

23.11.2018

2.

Zvýšení odpovědnosti zvoucí osoby

Federální zákon ze dne 19.7.2018 č. 216-FZ o změnách článku 16 Federálního zákona o právním postavení cizinců v Ruské federaci

a Federální zákon ze dne 19.7.2018 č. 215-FZ o změnách článku 18.9. Zákoníku Ruské federace o administrativních deliktech

 

 

 

16.1.2019

3.

Kontrolní listy (check-list)

Příkaz Ministerstva vnitra Ruska ze dne 29.1.2019 č. 42 o schválení vzorů kontrolních listů

 

11.3.2019

4.

Změna pravidel migrační evidence

Nařízení Vlády RF ze dne 7.3.2019 č. 246 o změnách Pravidel migrační evidence cizinců a osob bez státního občanství v RF

 

20.3.2019

5.

Očkování cizinců proti spalničkám

Nařízení Hlavního státního hygienika RF ze dne 6.3.2019 č. 2 o dodatečné imunizaci proti spalničkám na území RF

 

23.3.2019

6.

Oznámení o odjezdu

Příkaz Ministerstva vnitra Ruska ze dne 18.3.2019 č. 142 o schválení vzoru oznámení o odjezdu cizince

 

28.7.2019

7.

Seznam nekvótovaných profesí vízových cizinců

Příkaz Ministerstva práce RF ze dne 5.7.2019 č. 490n o schválení seznamu profesí (oborů, funkcí) cizinců – kvalifikovaných specialistů nastupujících do zaměstnání v stávající profesi (oboru), na které se nevztahují kvóty na vydání pracovních povolení cizincům, kteří přijíždějí do RF na základě vízové povinnosti 

 

8.9.2019

8.

Nové vzory a pravidla pro podávání oznámení na Federální migrační službu (FMS)

Příkaz Ministerstva vnitra Ruska ze dne 4.6.2019 č. 363 o schválení vzoru žádostí

9.9.2019

9.

Časově neomezené povolení k pobytu

 

Zjednodušený postup při udělení státního občanství

 

Časově neomezené povolení k pobytu pro kvalifikované specialisty

Federální zákon ze dne 2.8.2019 č. 257-FZ o změnách Federálního zákona o právním postavení cizinců v RF v části zjednodušení postupu při udělení některým kategoriím cizinců a osob bez státního občanství povolení k přechodnému pobytu a povolení k pobytu

 

1.11.2019

 

Velvyslanectví České republiky v Moskvě doporučuje sledovat změny a předejít tak právním postihům za jejich nedodržení nebo neimplementování.

Podrobnější informace k nalezení v příloze.

Zdroj informací: Bellerage Alinga; Ministerstvo vnitra RF

 

Vasilina Danenberg, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví České republiky v Moskvě

přílohy

Новости в миграционном законодательстве, 2019 год 808 KB PDF (Acrobat dokument) 18.10.2019

Иностранные сотрудники - особенности пребывания и найма... 6 MB PPTX (FILE_TYPE_PPTX) 18.10.2019