česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář k celní problematice Euroasijské hospodářské unie

Dne 4. února 2015 se z iniciativy EÚ ZÚ Moskva uskutečnil seminář k celní problematice Euroasijské hospodářské unie. Akce se konala v prostorách Euroasijské ekonomické komise (EEK) v Moskvě za účasti jejich vedoucích představitelů v oblasti celní a technické regulace, představitelky delegace EU v příslušné oblasti, zástupce EÚ ZÚ Maďarska a Slovenska a zástupců maďarských firem. Z české strany se akce zúčastnili vedoucí EÚ ZÚ Moskva M. Bašta, zástupce EÚ J. Erben, zástupci Czechtrade Moskva Š. Jílek a nastupující ředitel zastoupení J. Mašata. Kromě toho byli přítomni zástupci cca 14 českých firem.
 

Hlavní teze z vystoupení zástupce EEK na semináři:

 

·    vznik Euroasijské hospodářské unie od 1.1. 2015 předpokládá realizaci tzv. čtyř svobod (volný pohyb zboží, kapitálu, služeb a pracovní síly)

·    zboží vstupuje do volného pohybu na vstupní hranici unie, což zjednoduší podnikatelům celní procedury, které se postupně zcela elektronizují.

·    EEK jako nadnárodní výkonný a koordinující orgán již vypracovala novou redakci Celního zákona unie, který se nyní nachází ve vnitřním připomínkovém řízení v jednotlivých členských státech svazu (BY, RU, KZ, Arménie). V průběhu roku 2015 se předpokládá připojení Kyrgyzstánu

·    účinnost nového Celního zákona Euroasijského hospodářského svazu se předpokládá od roku 2016, přičemž v některých komplikovaných oblastech (např. služby) se předpokládá přechodné období až do roku 2020). Návrh dokumentu je publikován na webových stránkách EEK (www.eurasiancommission.org)

·    návrh celního zákona předpokládá rovnováhu zájmů podnikatelské sféry a státních orgánů (princip otevřené hranice se zohledněním rozpočtových zájmů), princip elektronické celní deklarace, zjednodušení celní administrace včetně principu jednotného okna, nový formát pro zplnomocněné operátory na trhu zajišťující ekonomickou bezpečnost, finanční stabilitu a požadavky na technickou regulaci)

·    rozpracovanými otázkami zůstávají například zásada rezidentství a statut tzv. expresních přepravců. Průběžně probíhají práce týkajících se standardů a technických reglementů mj. i v souvislosti s přechodnou platností pro některé z nich

 

V další části semináře byla zodpovězena řada praktických dotazů, které směřovaly do oblasti celní a certifikační legislativy, celních sazeb, event. sporů a konzultací aj.