česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus v Rusku: opatření na stabilizaci ruské ekonomiky a podporu podniků

(Archivní článek, platnost skončena 06.07.2021.)

Vláda RF postupně přijímá opatření k podpoře ekonomiky a společností působících na ruském trhu, stejně jako klíčových odvětví zasažených koronavirovou situací. Tato opatření se stále doplňují a aktualizují. Níže je uveden základní přehled vládních opatření na stabilizaci ruské ekonomiky. 

Vládní podpora zasaženým odvětvím

 • ● Centrální banka RF v rámci podpory ekonomiky snížila úrokovou sazbu z 6 na 4,5 %.
 • ● Národní plán obnovy ruské ekonomiky po pandemii obsahuje nová opatření podpory v celkové výši 430 mld. rub. (146 mld. Kč). Prozatím je na národní plán obnovy ekonomiky vyčleněné celkem 5 bil. rub (1,68 bil. Kč), a to včetně opatření, která již byla vyhlášená ve třech balíčcích. Pro rok 2020 je vyčleněno 2,8 bil. rub. (951 mld. Kč), z toho 133 mld. rub. (45,2 mld. Kč) na opatření, která nebyla zahrnuta v původních balíčcích. Pro rok 2021 je vyčleněno 2,4 bil. rub (815 mld. Kč), z čehož na nová opatření bude nasměrováno přes 300 mld. rub. (101 mld. Kč). Národní plán obnovy by se měl začít plnit v červenci t.r.
 • ● Ministerstvo hospodářského rozvoje RF dohodlo s bankami umožnění poskytování půjček podnikům s 2% úrokovou sazbou, a to v celkovém objemu 200 mld. rub. (69,9 mld. Kč).
 • ● Premiér RF plánuje na podporu silně zasaženého automobilového průmyslu nasměrovat 25 mld. rub. (8,7 mld. Kč). Finance by měly směřovat na podporu poptávky (ve formě výhodných půjček na nákup auta a výhodného leasingu), a na podporu zadávání veřejných zakázek u státních podniků a státem vlastněných podniků.  
 • ● Ministerstvo dopravy navrhuje v druhé polovině 2020 nasměrovat 30 mld. rub. (10,2 mld. Kč) do aerolinek. Prozatím už bylo alokováno do aerolinek 23,4 mld. rub. (8 mld. Kč), z toho 60 % na výplaty, 30 % na platby leasingu a 10 % na parkovné, a do letišť 10,1 mld. rub. (3,4 mld. Kč).
 • ● Premiér Mišustin podepsal dekret o zvýšení záloh vykonavatelům vládních zakázek z 30 % na 50 %.
 • ● Ministerstvo zemědělství RF zveřejnilo seznam 66 klíčových společností, kterým budou poskytnuty zvýhodněné bankovní půjčky dotované vládou do výše 6 % (tj. do výše sazby Centrální banky RF).
 • ● Vláda zveřejnila seznam nejvíce zasažených oblastí v souvislosti s koronavirem, na které se bude vztahovat státní podpora: letectví, hotelnictví, kultura, sport, turistické odvětví, restaurace, prodej oblečení a obuvi, aut a ND, automobilové servisy, prodej IT příslušenství, muzea a ZOO, prádelny a čistírny oděvu, péče o děti (chůvy) aj. 
 • ● Kriticky důležité společnosti tvořící páteř pro celé národní hospodářství RF (kterých je v daný okamžik cca tisíc) obdrží vládou dotované půjčky na podporu jejich likvidity ve výši 400 mld. rub. (140 mld. Kč) Podpora byla již vyčerpána a zvažuje se další navýšení částky.
 • ● Vláda RF vyčlenila z rezervního fondu 3,5 mld. rub. (1,1 mld. Kč) pro cestovní kanceláře na úhradu části jejich nákladů vzniklých v souvislosti s koronavirovou situací.
 • ● Daňová správa od 16.3. přestala podávat návrhy na vyhlášení bankrotu firem z důvodu neplacení daní.

Podpora pro malé a střední podniky

 • ● Kromě opatření přijatých na federální úrovni Moskva zavedla 4 balíčky podpory pro podnikatele, které se týkají pronájmu prostor; odkladu plateb městských daní – např. daň z nemovitostí; zvýhodněných půjček, dotací úrokových sazeb a další.
 • ● Opatření k podpoře MSP na federální úrovni se týkají prodloužení výhodných půjček a poskytování bezúročných půjček (např. na vyplácení mezd). Banky již schválily bezúročné půjčky pro malé podniky ve výši 4,6 mld. rub. (1,6 mld. Kč).
 • ● Vláda schválila zákon, který zjednodušuje přístup společnostem ke státním zakázkám.
 • ● V platnost vešel zákon o úvěrových prázdninách pro všechny občany, podnikatele, malé a střední podniky, kteří byli postiženi opatřeními ke koronaviru. 
 • ● Vláda již alokovala úvěrovým společnostem, poskytující mikro financování, 12 mld. rub. (4 mld. Kč) na podporu malých a středních podniků.

Zdravotnický materiál a léky

 • ● Je zakázán vývoz zdravotnického materiálu v souvislosti s šířením infekce COVID-19, s výjimkou poskytnutí mezinárodní humanitární pomoci (např. respirátory, roušky, ochranné oděvy, brýle, dezinfekční prostředky a jednorázový zdravotnický materiál). Rusko zrušilo tento zákaz pro země EAEU.
 • ● S platností od 3.4. (s účinností dnem vyhlášení, 16.3.) je Rozhodnutím Euroasijské ekonomické komise  osvobozen od dovozního cla materiál určený na využití v souvislosti s opatřením proti šíření virové infekce (obvazy, dezinfekční prostředky, diagnostická činidla, injekční stříkačky atd.).
 • ● Rusko usnadnilo proces registrace léků zahraniční výroby na dobu trvání krizové situace.

Další

 • ● Ministerstvo průmyslu a obchodu RF i přes koronavirovou situaci neplánuje posouvat termín, ke kterému pro všechny výrobce začne platit povinnost označování zboží („markirovka“). Povinnost začne platit od 1.1.2021. 
 • ● OSVČ obdrží slevu na daních za rok 2019.
 • ● Pokles průmyslové výroby v Rusku oproti loňskému roku: září 6,1 %, srpen 7,2 %, červenec 8 %, červen 9,4 %, květen 9,6 %, duben 9,2 %, březen 6,6 %, únor 3,3 %, leden 1,1 %. Nejvyšší pokles zaznamenal automobilový průmysl, a to o 60,2 %. Výroba osobních automobilů klesla o 79,2 % (pětinásobný pokles oproti loňskému dubnu). Pokles v surovinovém průmyslu byl mírný (3,2 %). Těžba ropy se ve srovnání s loňským dubnem zvýšila o 0,2 %. Nárůst výroby byl v dubnu zaznamenán v následujících oblastech: farmacie (13,5 %), papírenství a výrobky z papíru (4,2 %), potravinářství (3,7 %), chemikálie (2,4 %), zdravotnické ochranné pomůcky (97 %).
 • ● Předpověď ministerstva hospodářského rozvoje RF na roky 2020-2023: ruská ekonomika v roce 2020 poklesne o 4-5 %, v roce 2021 ekonomika poroste o 3,3 %, v 2022 o 3,4 %, v 2023 o 3 %. Ruský export se vrátí na předkrizovou úroveň v roce 2023, do té doby se očekává jeho pokles z 419 mld. dolarů na 268 mld. dolarů. Skutečný disponibilní příjem by měl klesnout do konce roku 2020 o 3,8 % a v roce 2021 vyrůst o 2,8 %. Letos by mělo přibýt 800 000 nezaměstnaných a na předkrizovou úroveň by se nezaměstnanost měla dostat v roce 2021.

Informace k vládní podpoře pro malé a střední podniky a pro občany lze sledovat na stránkách stopkoronavirus.ru (стопкоронавирус.ру). Informace o finanční podpoře pro malé a středné podniky jsou k dispozici na webu Vaše finance (вашифинансы.рф) a Centrální banky RF (cbr.ru).  

Situace v Sankt Peterburgu

Zaměření opatření na podporu byznysu 

Většina přijatých podpůrných opatření se týká malých a středních podniků (MSP), které jsou takto registrovány v daňovém systému a působí v postižených odvětvích ekonomiky dle Usnesení vlády RF č. 434. Řada společností se zahraničním podílem však v RF není (z důvodu dříve platné legislativy)  registrována jako MSP. Ve druhé polovině roku 2019 došlo ke změně některých ustanovení Federálního zákona č. 209 neomezeného zahraničního podílu v MSP, což může některým firmám umožnit přístup k podpůrným programům MSP.

Očekává se přijetí důležitých podpůrných programů určených pro „Strategické systémové podniky“ (s max. zahraničním podílem do 50 %), jejichž produkty nebo služby jsou nezbytné pro daný region nebo pro činnost určitého odvětví. V Petrohradu je možné podávat přihlášky k registraci do seznamu „Strategických systémových podniků“ na webových stránkách Centra podpory a rozvoje podnikání Sankt Peterburgu. Pro většinu zahraničních firem budou však tyto prostředky nedostupné z důvodu stanovených podmínek registrace.    

Balíčky opatření na podporu byznysu v Petrohradu

Petrohrad přijal 2 balíčky podpůrných opatření zaměřené především na MSP. Podpůrná opatření pro další podniky se údajně připravují v rámci 3. balíčku určeného na překonání pandemické situace a ekonomické normalizace.

Přijatá regionální opatření podpory zahrnují: 

 • ● Pro MSP: daňové výhody (snížení a odklady daňových povinností, úroků z prodlení a vymáhání dluhů), odklad a osvobození od úhrady nájmu nebytového municipálního majetku, zvýhodněné úvěry, podporu odbytu produkce MSP (zvýšení podílů MSP na veřejných zakázkách z 15 % na 23,5 % v roce 2020 a na 32,5 % v roce 2024), zvýšení záloh na 30 % u státních zakázek na výstavbu objektů sociální infrastruktury.
 • ● Pro další podnikatelské subjekty - odklad úhrady nájmu nebytového municipálního majetku, snížení daní z majetku pro subjekty dočasného ubytování a lázeňství, odklad plateb majetkových daní pro majitele obchodních center, hotelů a lázeňských objektů nad 1000m2 za podmínky min. 50 %  snížení nájemného uživatelům.  
 • ● Pro státní divadla a vzdělávací instituce - zachování rozpočtu na rok 2020.
 • ● Pro postižené kulturní organizace – možnost získání dotací pro částečnou kompenzaci nákladů.

Podrobnosti k přijatým regionálním a federálním programům podpory jsou zveřejněny na webových stránkách Výboru průmyslové politiky a inovací Sankt Peterburgu a Centra rozvoje a podpory podnikání Sankt Peterburgu, kde bude možné podle IČ zjistit, jaké jsou pro zadaný subjekt aktuálně platná podpůrná opatření (podobně by mělo fungovat rovněž na stránkách daňové služby).

 

Vasilina Danenberg, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Moskvě

Luboš Laštůvka, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Sankt Peterburgu