česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Částečné obnovení činnosti konzulárního oddělení - krátkodobá schengenská víza

Od pondělí 03.08.2020 konzulární oddělení obnovuje svou vízovou činnost s tím, že budou přijímány pouze níže uvedené typy žádostí. 

Upozorňujeme, že platnost informací na webu velvyslanectví ohledně registrace k podávání žádostí, včetně organizace příjmu vízových a pobytových žádostí, příjem dokumentů notářem je až do doby úplného obnovení pozměněna pravidly uvedenými v tomto článku. Ostatní informace na webu, nedotčené tímto článkem, jsou i nadále platné.

V současné době není známo, kdy dojde k úplnému obnovení vízové činnosti, proto je bezpředmětné se na další vývoj dotazovat.

Doporučujeme sledovat webovou stránku velvyslanectví, kde se zveřejňují všechny aktuální informace. Děkujeme za pochopení.

Základní pravidla a informace

 • Před konzulátem je třeba striktně dodržovat veškerá platná protiepidemiologická opatření, včetně dodržování vzájemných dvoumetrových rozestupů, a řídit se pokyny ochrany

 • Do prostor úřadu bude vpuštěna jen ta osoba, která se předem řádně registrovala, nebo  přichází vyzvednout již udělené vízum, případně žádá o přenos pobytového oprávnění

 • Před vstupem do úřadu bude muset každý strpět změření teploty – pokud bude vyšší než 37 °C, nebo pokud bude dotyčný vykazovat symptomy onemocnění, nebude do budovy vpuštěn

 • Každý je povinen mít při vstupu a po celou dobu pobytu v čekárně nasazenou roušku zakrývající nos i ústa a rukavice. Tyto ochranné prostředky si zabezpečí sám, konzulární oddělení je žadatelům neposkytuje

 • Po vstupu je každý povinen použít dezinfekci na ruce

 • Žádost o vízum, veškeré náležitosti k ní i jakýkoliv jiný dokument nesmí být předložen v plastové fólii (netýká se dokumentů předkládaných v zatavených fóliích)

 • Veškeré platby na konzulárním oddělení jsou nyní realizovány pouze prostřednictvím platebního terminálu – je nutno předložit platnou mezinárodní platební kartu

 • Přijímání nových zápisů k podání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty je dočasně pozastaveno

 • Žádosti o expres víza nebudou až do odvolání přijímány

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VÍZA

Schengenská víza

Agenda schengenských víz je až na výjimky nadále pozastavena.

Podat žádost o schengenské vízum lze pouze prostřednictvím českých vízových center, avšak pouze na základě předchozí registrace (s výjimkou rodinných příslušníků občanů EU, kteří se mohou dostavit k podání žádosti kdykoli během pracovní doby vízového centra, bez nutnosti předchozí registrace).

V případě, že žádost byla podána za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, je každý žadatel povinen při podání žádosti předložit řádně vyplněné prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce (DOCX, 136 KB), který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR - bez tohoto dokladu nebude žádost přijata; tento doklad bude stačit předložit ve formě scanu (originál není vyžadován).

 

 

Podání je umožněno těmto kategoriím žadatelů:

 • pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanů České republiky nebo občanů Evropské unie s bydlištěm na území České republiky)

 • je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem)

 • pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem)

 • pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí)

 • v naléhavých mimořádných situacích (potřeba poskytnutí plánovaných zdravotních služeb, plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, úřední jednání, nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat, výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk sním, jiné humanitární situace), pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem

 • za účelem sezónního zaměstnání nebo za účelem zaměstnání, bude-li cizinec zaměstnán v potravinářské výrobě, zdravotnictví nebo sociálních službách,

 • pro vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky, pokud jsou splněny podmínky uvedené v Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a pracovníky servisu kritické infrastruktury

 

VÝDEJ UDĚLENÝCH VÍZ

Schengenská víza

 • Vyzvednutí ve vízovém centru v termínu určeném vízovým centrem na základě předchozí registrace, nebo doručení kurýrem (v případě, že si žadatel při podání žádosti ve vízovém centru tuto dobrovolnou placenou službu zvolil).

 

UPOZORNÉNÍ PRO CESTY DO ČR:

 • Od pondělí 21. září 2020 mají osoby cestující ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, nově povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Formulář je dostupný zde: http://www.prijezdovyformular.cz/. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.  Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od příjezdu, budou nařízena karanténní opatření.