česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Částečné obnovení činnosti konzulárního oddělení - notář/ konzulární úkony

Od pondělí 03.08.2020 konzulární oddělení obnovuje svou činnost.

Upozorňujeme, že platnost informací na webu velvyslanectví ohledně registrace k podávání žádostí, včetně organizace příjmu vízových a pobytových žádostí, příjem dokumentů notářem je až do doby úplného obnovení pozměněna pravidly uvedenými v tomto článku. Ostatní informace na webu, nedotčené tímto článkem, jsou i nadále platné.

V současné době není známo, kdy dojde k úplnému obnovení činnosti, proto je bezpředmětné se na další vývoj dotazovat. Doporučujeme sledovat webovou stránku velvyslanectví, kde se zveřejňují všechny aktuální informace. Děkujeme za pochopení.

Služby notářské povahy (ověření podpisu, překladu, Czechpoint apod.) jsou obnoveny.

K provedení úkonu přímo spjatého s podáním žádosti o dlouhodobé pobytové tituly v konkrétní den (úřední ověření kopie dokumentu, úřední ověření správnosti vyhotoveného překladu dokumentu z ruského jazyka do jazyka českého) předchozí registrace není nutná.

V opačném případě je nutný zápis, který bude veden na adrese consulate_moscow@mzv.cz. V předmětu e-mailu je nutno uvést zřetelně  slovo NOTÁŘ. Text zprávy musí obsahovat údaje o typu úkonu (ověření podpisu, překladu, Czechpoint apod.), počet požadovaných úkonů a kontaktní číslo telefonu. Tyto služby budou provozovány od 14 do 15 hod.   Žadatelé budou zváni na konkrétní den a hodinu. Notářem ověřené listiny budou vydávány za 5 – 30 pracovních dnů po podání, od pondělí do pátku, mezi 15:00 - 16:00 hod.

Základní pravidla a informace

  • Před konzulátem je třeba striktně dodržovat veškerá platná protiepidemiologická opatření, včetně dodržování vzájemných dvoumetrových rozestupů, a řídit se pokyny ochrany

  • Do prostor úřadu bude vpuštěna jen ta osoba, která se předem řádně registrovala, nebo  přichází vyzvednout již udělené vízum, případně žádá o přenos pobytového oprávnění

  • Před vstupem do úřadu bude muset každý strpět změření teploty – pokud bude vyšší než 37 °C, nebo pokud bude dotyčný vykazovat symptomy onemocnění, nebude do budovy vpuštěn

  • Každý je povinen mít při vstupu a po celou dobu pobytu v čekárně nasazenou roušku zakrývající nos i ústa a rukavice. Tyto ochranné prostředky si zabezpečí sám, konzulární oddělení je žadatelům neposkytuje

  • Po vstupu je každý povinen použít dezinfekci na ruce

  • Veškeré platby na konzulárním oddělení jsou nyní realizovány pouze prostřednictvím platebního terminálu – je nutno předložit platnou mezinárodní platební kartu