česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vstup na území ČR

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena "Ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 27. března 2021"

 

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena Ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 27. března 20201. Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 18. 9. 2020 zavádí novou povinnost vyplnit před odjezdem do ČR webový formulář, zpřísňuje zákaz volného pohybu osob a zavádí některé nové možnosti cestování.

 

Vláda ČR ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2020 rozhodla s platností od 03. prosince 2020 o následujících změnách:

Nový způsob hlášení příjezdu na území ČR hygienické stanici

Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou stanovených kategorií (pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR do 12 h, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV při pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, tedy i Ukrajiny, jsou nově podle bodu I./2. ochranného opatření povinny:

všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1,

  1. před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře uvedeného v bodě III.4 vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,

  2. před vstupem na území České republiky disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu, který byl proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty,

  3. předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) a písemné potvrzení podle písmene b) při hraniční nebo pobytové kontrole,

  4. nejdříve 5 dnů, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření;

Uznávání RT-PCR testů z jiných ČS EU

Občané EU a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU se nově mohou na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném členském státě EU před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test při příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin (viz bod III./4. nového ochranného opatření).

 

Podrobnější informaci o možnostech vstupu  na území ČR naleznete na stránkách MV ČR, stejně tak jako pravidla (PDF, 2 MB)pro vstup občanů ČR a cizinců na území ČR  platná od 28. března 2021, 00:00.