česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vstup na území ČR

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena "Ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2020"

 

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena Ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 16. listopadu 2020. Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 18. 9. 2020 zavádí novou povinnost vyplnit před odjezdem do ČR webový formulář, zpřísňuje zákaz volného pohybu osob a zavádí některé nové možnosti cestování.

 

Vláda ČR ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2020 rozhodla s platností od 03. prosince 2020 o následujících změnách:

Nový způsob hlášení příjezdu na území ČR hygienické stanici

Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou stanovených kategorií (pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR do 12 h, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV při pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, tedy i Ukrajiny, jsou nově podle bodu I./2. ochranného opatření povinny:

I.          před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře - viz www.prijezdovyformular.cz ;

II.        předložit oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole;

III.       bezodkladně (nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR) se na území ČR podrobit na vlastní náklady RT-PCR testu.

Nově se tedy příjezd na území hlásí předem, tj. před samotným vstupem na území, a to vyplněním elektronického formuláře přes internet a oznámení o provedení tohoto ohlášení se vytištěné předloží při hraniční/pobytové kontrole.

Uznávání RT-PCR testů z jiných ČS EU

Občané EU a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU se nově mohou na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném členském státě EU před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test při příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin (viz bod III./4. nového ochranného opatření).

Zákaz volného pohybu

Zákaz volného pohybu osob, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID 19, na celém území ČR s výjimkou explicitně vyjmenovaných cest v bodě II. ochranného opatření je nutné nově dodržovat buď po celou dobu pobytu na území, po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu alespoň 10 dnů od vstupu na území ČR.

Podrobnější informaci o možnostech vstupu  na území ČR naleznete na stránkách MV ČR, stejně tak jako pravidla (PDF, 211 KB)pro vstup občanů ČR a cizinců na území ČR  platná od 17. listopadu. 2020, 00:00.