česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vízová činnost konzulárního oddělení od 9. dubna 2022

S odkazem na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 7. dubna 2022 dochází s účinností od 9. dubna 2022 ke zrušení všech protipandemických opatření pro osoby vstupující na území České republiky po předchozím pobytu v zahraničí.

Počínaje tímto datem pak konzulární oddělení může přijmout ke zpracování žádosti o krátkodobá schengenská víza a dlouhodobé pobytové tituly na základě předchozí registrace bez omezení. Žádosti o krátkodobá schengenská víza se i nadále přijímají primárně ke zpracování prostřednictvím českých vízových center VFS.Global.

Žádosti o dlouhodobé pobytové tituly se přijímají ke zpracování na základě předchozí registrace. Registrovat se lze průběžně na e-mail consulate_mzv.cz. Přijmout ke zpracování lze žádosti těch, jež mají na území Ruské federace povolení k dlouhodobému pobytu.

S odkazem na usnesení vlády České republiky č. 254/2022 ze dne 30. března 2022 se výše uvedené netýká žádostí o vízum a povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu na zastupitelských úřadech České republiky podávaných státními příslušníky Ruské federace a Běloruské republiky. Příjem těchto žádostí i nadále není možný.

Dle tohoto usnesení se řízení o žádostech o vízum a povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podaných státními příslušníky Ruské federace a Běloruské republiky na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí zastavují.

Výše uvedené se netýká případů žádostí, na jejichž základě již bylo vyznačeno vízum za účelem převzetí povolení k pobytu.

V případě státních příslušníků Ruské federace a Běloruské republiky lze přijímat ke zpracování žádosti o krátkodobá schengenská víza pouze v případech pakliže žadatel splňuje podmínku uvedenou v bodě II.1 či II.2 tohoto usnesení.

Ti, jež jsou držiteli platného dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky a končí jim platnost cestovního odkladu, tento doklad ztratili či jim byl odcizen si i nadále mohou na konzulárním oddělení podat žádost o tzv. přenesení platného víza (přelepku) do nově vydaného cestovního dokladu. Tyto žádosti budou přijímány na základě předchozí registrace na e-mailovou adresu consulate_moscow@mzv.cz . Tyto žádosti mohou podat pouze samotní žadatelé, jejich zákonní zástupci či třetí osoby na základě úředně ověřené plné moci.

Cestovní pasy žadatelů, jež se nachází na našem konzulárním oddělení, si mohou samotní žadatelé, jejich zákonní zástupci či třetí osoby na základě úředně ověřené plné moci vyzvednout každý pracovní den od 10:00 do 11:00 hodin moskevského času.

Služby notářské povahy včetně v rámci CzechPointu nejsou v současné době poskytovány občanům Ruské federace a Běloruské republiky.

Aktuální vízové informace lze dohledat na stránkách Velvyslanectví České republiky v Moskvě či na informační lince +7 985 787 42 55, jež je k dispozici od pondělí do pátku od 13.30 do 15.30.

Konzulární oddělení i nadále plní své konzulární funkce pro občany České republiky v plném rozsahu. Občanům České republiky je i nadále k dispozici nepřetržitá linka konzulární služby
(+7 916 353 26 01).