česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vzdání se dočasné ochrany na území České republiky - jak postupovat

Ukrajinští občané, kteří projeví zájem o zrušení dočasné ochrany v České republice, se mohou obrátit na konzulární oddělení, za těchto podmínek:
 

1/ Žadatel, držitel dočasné ochrany, se musí dostavit osobně na konzulát v pracovní den mezi 10 a 11 hod. (v případě nezletilých dětí stačí zákonný zástupce), bez zápisu, pořadí je živé.

2/ konzulární oddělení provede ztotožnění žadatele na základě cestovního dokladu a dočasné ochrany.

3/ Žadatel na konzulárním oddělení vyplní formulář žádosti o vzdání se dočasné ochrany na území ČR

4/ konzulární oddělení žadateli předá jeden stejnopis a druhý zasílá Ministerstvu vnitra ČR.

Důležité upozornění: Konzulární oddělení „neruší“ razítko / vízum s dočasnou ochranou v cestovním dokladu žadatele ani nečiní žádné záznamy; konzulární oddělení pouze potvrzuje a odesílá formulář.

5/ Dočasné ochrany v ČR se lze vzdát i bez osobní přítomnosti, v tomto případě však musí být podpis žadatele na formuláři úředně ověřen. Vyplněný formulář je třeba zaslat poštou (nikoliv emailem!!) na adresu Velvyslanectví ČR v Moskvě.

Konzulární oddělení přijímá žádosti o vzdání se dočasné ochrany od všech občanů Ukrajiny, bez ohledu na jejich místo pobytu v Ruské federaci, tj. bez podmínky místní příslušnosti.

Zdravotní pojištění - je nezbytné splnit oznamovací povinnost u té zdravotní pojišťovny, u které se cizinec registroval v ČR. Uvedenou skutečnost může pojištěnec VZP nahlásit e-mailem na info@vzp.cz zasláním skenu dokladu Prohlášení o vzdání se oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany. Zdravotní pojištění bude ukončeno k datu, ke kterému bylo vízum zrušeno.